Akademia Finansów dla Menedżerów. Cztery 2-dniowe sesje

Akademia Finansów dla Menedżerów to nowa oferta programowa IBD Business School. Tworzą ją dwudniowe sesje, z których każda jest poświęcona wybranej grupie najistotniejszych zagadnień z zarządzania finansami. Tematyka wszystkich sesji jest ze sobą spójna pod względem programowym. Akademię adresujemy do menedżerów, którzy zarządzają całymi organizacjami, działami, dużymi projektami. Absolwenci otrzymają usystematyzowaną i aktualną wiedzę z zakresu finansów, zwiększą świadomość finansową podejmowanych przez siebie decyzji zarządczych. Będą lepiej rozumieli ich skutki krótko- i długoterminowe.

Sprawdź najbliższe terminy

Akademia Finansów dla Menedżerów – propozycja dla ambitnych

Jako menedżer doskonale wiesz, że każda decyzja, którą podejmujesz, ma wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Możesz podejmować decyzje w sposób świadomy, zaplanowany, uwzględniający budżet, którym dysponujesz, wynik finansowy, który chcesz osiągnąć oraz ryzyko, które chcesz minimalizować. Możesz też podejmować decyzje w sposób intuicyjny, opierając się na przeczuciu oraz wierze, że tym razem również jakoś będzie, tym razem również się uda. A co jeśli pewnego dnia trzeba będzie wyjść ze strefy komfortu? Podjąć decyzję w obszarze, w którym dotychczas nie pracowałeś? Czy to, że kiedyś się udawało, jest gwarantem tego, że tym razem też się uda?

Będąc menedżerem każdego dnia jesteś rozliczany z konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji oraz z ich skuteczności. To oznacza, że Twoim celem jest minimalizacja zakłóceń i zaburzeń procesów decyzyjnych. Podstawowym dystraktorem jest brak wiedzy i świadomości finansowej. W jaki sposób masz podjąć prawidłową i skuteczną decyzję, jeśli nie możesz oszacować jej skutków dla Twojego zespołu, planu produkcji czy sprzedaży, a w szczególności wyniku finansowego?

Jesteś menedżerem, więc jesteś współodpowiedzialny. Jesteś częścią struktury organizacyjnej, decydujesz o losie wielu osób. Twoje decyzje mają daleko idące konsekwencje. Być może patrzysz na swoje obowiązki zawodowe jak na pewien proces. Jesteś odpowiedzialny za pewien obszar, masz poukładane relacje ze współpracownikami. Realizujesz określone zadania, osiągasz wymagane cele i… Niestety, musisz pamiętać, że nic nie trwa wiecznie. Funkcjonujemy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Musimy, z jednej strony, reagować na to, co się dzieje. Z drugiej zaś, musimy planować liczne przedsięwzięcia biznesowe, dostrzegać szanse i zagrożenia. A w szczególności musimy budować pozycję konkurencyjną, opierając się na przyszłych celach i wyzwaniach, a nie o na przeszłości.

Program Akademii Finansów dla Menedżerów obejmuje pięć podstawowych umiejętności finansowych

Celem Akademii jest nabycie przez uczestników takich umiejętności finansowych, które są potrzebne każdemu menedżerowi w codziennej pracy, w rozwoju swojej kariery. Wreszcie, w podejmowaniu odpowiedzialnych i skutecznych pod względem biznesowym decyzji.

  1. Analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Podejmuj decyzje finansowe na podstawie historycznych doświadczeń.
  2. Poszukiwanie i analiza informacji krytycznie istotnych. Zanim podejmiesz decyzję, przeczytaj wnikliwie sprawozdanie finansowe swojego kontrahenta.
  3. Dbanie o bezpieczeństwo finansowe i maksymalizację rentowności podejmowanych przez siebie działań. Pamiętaj, że biznes to nie tylko wpływy, ale również wydatki.
  4. Rozumienie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Musisz wiedzieć, co, gdzie i kiedy optymalizować, by budować przewagę konkurencyjną.
  5. Projektowanie przyszłych działań. Cele można realizować na różne sposoby – ważne, aby wybierać te najbardziej opłacalne i kontrolować dopuszczalny poziom ryzyka.

Akademia Finansów dla MenedżerówNie ma znaczenia, czy jesteś menedżerem od lat czy dopiero zaczynasz zarządzać. Jeśli uważasz, że jesteś skutecznym menedżerem, zadbaj o to, aby twoja skuteczność była jeszcze wyższa. Jeśli dopiero zaczynasz, pamiętaj, że bez wiedzy merytorycznej z zakresu finansów będzie znacznie trudniej zaistnieć na rynku. Wspólnym mianownikiem niech będą wizytówki, które przekazujesz na spotkaniach. Wyobraź sobie, że wkrótce nie będą Ci już potrzebne, bo jesteś profesjonalistą. Twoje decyzje są twoją najlepszą wizytówką. (Ilustracja: pixabay.com/pl)

Akademia Finansów dla Menedżerów to program, który polecamy z pełnym przekonaniem.. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

 

 

Powrót...