Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu Nowe studia podyplomowe Instytutu i WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Program Akademii to blisko 200 godzin wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz i 32 godziny zajęć praktycznych w charakterze ko-trenera w szkoleniach prowadzonych przez Instytut. Sesja inauguracyjna: 4-5 października 2008 roku.

Uczestnicy szkoleń biznesowych mają konkretne potrzeby wynikające z charakteru pracy, jaką wykonują, oczekiwań stawianych im przez przełożonych i z własnych aspiracji zawodowych. Pewną umiejętność łączenia tych uwarunkowań w trakcie procesu kształcenia szkolący nabywają wraz z doświadczeniem. Jak jednak coraz częściej pokazuje praktyka, w dobrej pracy trenerskiej niezbędne są systematyczne uzupełnianie wiedzy oraz solidny warsztat dydaktyczny i metodologiczny.

Każda grupa uczących się jest inna. Nawet ta sama, pół roku później podczas takiego samego szkolenia będzie oczekiwać nowej wiedzy, nowych przykładów czy ćwiczeń. Nie bez znaczenia są też, często bardzo konkretne, wymagania stawiane szkoleniowcom przez działy HR. I to trener bierze na siebie odpowiedzialność za spełnienie oczekiwań uczestników szkoleń, ich pracodawcy czy własnego zleceniodawcy. Treść i forma szkolenia w swoim ostatecznym kształcie najbardziej zależą od wiedzy i umiejętności trenerskich prowadzącego, od jego własnego stylu i osobowości.

Zły trener „położy” najlepszy program szkoleniowy. Dobry – uratuje najgorzej przygotowane zajęcia, bo mówiąc w skrócie: wie, co wie, i wie, czego nie wie”. Może liczyć na aktywność uczestników szkolenia, ich satysfakcję z uzyskanej wiedzy oraz na to, że w swoich opiniach poszkoleniowych szczerze napiszą o „twórczej atmosferze i pasji wykładowcy”. Dla uczącego nie ma gorszej sytuacji niż błoga nieświadomość własnej niewiedzy. Jedno-dwa niepowodzenia wystarczą, aby trener zrozumiał swoją niekompetencję i celowość trwania w tym trudnym i coraz bardziej wymagającym zawodzie bez podnoszenia kwalifikacji.

Instytut Rozwoju Biznesu wspólnie z Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego jesienią 2008 roku rozpoczyna I edycję studiów podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu”. Nabór już trwa. To propozycja dla wszystkich osób prowadzących szkolenia biznesowe i zajmujących się wspieraniem rozwoju pracowników, czyli dla menedżerów i specjalistów ds. szkoleń i rozwoju personelu, szkoleniowców i trenerów wewnętrznych oraz trenerów zewnętrznych prowadzących własną działalność.

Program Akademii to blisko 200 godzin wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz 32 godziny zajęć praktycznych w charakterze ko-trenera w szkoleniach prowadzonych przez Instytut. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: badanie indywidualnych kompetencji profesjonalnego trenera biznesu (DC), zarządzanie procesem uczenia się oraz procesem grupowym, efektywność osobista w pracy trenera, projektowanie sesji szkoleniowej, systemowe zarządzanie metodami rozwoju czy ścieżki rozwoju trenera.

Wśród wielu korzyści, jakie uzyskają przyszli uczestnicy Akademii, warto wskazać chociażby na możliwość zdobycia kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe, doskonalenia kompetencji osobistych ważnych w pracy trenerskiej, a także pogłębienia wiedzy o najnowszych formach, metodach i narzędziach szkoleniowych. Celem programu jest także przybliżenie specyfiki i roli zawodowej trenera jako „trenedżera” zarządzającego zespołem uczących się i rozwojem poszczególnych członków zespołu.

Prowadzący zajęcia na Akademii to cenieni eksperci Instytutu Rozwoju Biznesu, z bogatym doświadczeniem trenerskim i doradczym, o uznanym dorobku badawczo-naukowym, znawcy praktycznych problemów zarządzania kapitałem intelektualnym, psychologii organizacji i metodyki kształcenia dorosłych.

Więcej informacji:
Katarzyna Kukwa
kkukwa@irb.pl
tel. 022 782-78-87, w. 514, 695-330-168

Powrót...