Bezpłatne samplingi i konsultacje

Instytut Rozwoju Biznesu, wychodząc naprzeciw potrzebom HR menedżerów, szefów działów szkoleń, a także wszystkich osób odpowiedzialnych w firmach za rozwój pracowników i organizacji, oferuje bezpłatne samplingi i konsultacje.

Samplingi, czyli próbki szkoleń, dają możliwość udziału w części szkolenia otwartego z wybranego tematu. Osoba, która zgłosi chęć uczestniczenia w szkoleniu, może w rzeczywistych warunkach sprawdzić, będąc jednym z członków grupy szkoleniowej, jak w Instytucie przebiega proces uczenia, jakie metody pracy stosuje trener, jaka jest dynamika zajęć czy też w jaki sposób trener aktywizuje uczestników. Samplingi trwają ok. 2-3 godzin i odbywają się w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku.

Konsultacje mają na celu pomoc HR menedżerom w wyborze najlepszej formy wsparcia rozwoju zawodowego pracowników lub całych organizacji. Gdy gospodarka hamuje, z reguły też maleją budżety działów HR, a wymagania wobec ich pracowników rosną. Często też – w ramach poszukiwania oszczędności – niezbędna staje się redukcja personelu. W takich warunkach niezmiernie wzrasta odpowiedzialność HR menedżerów za utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz rozwiązywanie problemów pojawiających się w organizacji. W konsultacjach ze strony Instytutu zwykle uczestniczą co najmniej dwie osoby: konsultant – ekspert specjalizujący się w danej dziedzinie i doświadczony doradca klienta. Spotkanie trwa ok. 1,5 godziny i odbywa się w warszawskim biurze Instytutu lub w Centrum Konferencyjnym w Serocku.

Powrót...