Brunch EB – HR, marketing, PR

PATRONAT || Spotkania Brunch EB są forum poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące szeroko rozumianych relacji pracodawca – pracownik: Jak budować markę swojej firmy jako dobrego pracodawcy? Jak zachęcić pracowników, by stali się ambasadorami swojej organizacji? Jak łączyć wiedzę i kompetencje HR, marketingu i PR, by zbudować silną markę? Jak, wreszcie pozyskiwać najlepszych pracowników?

Uczestnictwo w warsztatach Brunch EB to świeża wiedza, unikalne umiejętności, zagraniczni eksperci; to kwintesencja omawianych zagadnień, podana w krótkiej i usystematyzowanej postaci, tak aby zdobytą wiedzę, poznane doświadczenia i rozwiązania można było zastosować w praktyce swoich firm.

Więcej o najbliższych spotkaniach i zgłoszenia udziału na http://www.bruncheb.pl/

Polecamy i serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Powrót...