Certyfikaty, które się liczą

Rzeczywista wartość certyfikatu programu szkoleniowego ujawnia się przede wszystkim w praktyce. Jeśli wiedzę zdobytą podczas zajęć można od razu wykorzystać w pracy zawodowej lub jeśli ta wiedza pomaga w planowanej zmianie miejsca zatrudnienia, to oznacza, że warto zainwestować czas i środki w uzyskanie takiego rodzaju potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

Główną cechą dobrych programów certyfikowanych – jak pokazuje ponad 20-kilkuletnie doświadczenie Instytutu Rozwoju Biznesu – jest przeważający udział w całym harmonogramie zajęć warsztatowych. Wiedza teoretyczna jest dziś powszechnie dostępna, zarówno w postaci publikacji książkowych, jak i branżowych portali internetowych – dla wszystkich chętnych i ambitnych. Natomiast ta praktyczna, którą można zdobyć tylko wykonując konkretny zakres działań, czynności czy pełniąc określone role zawodowe, jest deficytowa i w dosłownym znaczeniu tego słowa – unikatowa. Z tych m.in. założeń wychodzą eksperci i metodycy Instytutu, konstruując certyfikowane programy szkoleniowe. Co ważne, do prowadzenia zajęć są angażowane osoby, które mają nie tylko szeroką wiedzę, ale i potwierdzone praktyczne doświadczenie w swojej specjalności, jako konieczny warunek.

Z szerokiej oferty programów, które odpowiadają powyższym kryteriom, proponujemy te, które odbędą się jesienią. Jest jeszcze czas, by decydując się na udział w wybranym programie, odpowiednio zaplanować służbowe obowiązki i sprawy prywatne.

Polecamy m.in.:

  • High Performance Leadership (HPL) Przywództwo dla rezultatów, 22.09.2014
  • Certified Train the Trainers (CTT), 22.09.2014
  • Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre, 29.09.2014
  • Certified HR Business Partner (HRBP), 18.10.2014
  • Practitioner Coach Diploma® (PCD®), 21.11.2014

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@irb.pl, tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...