Certyfikaty marketingu profesjonalnego

Od czterech lat prowadzi Pan marketingowe programy szkoleniowe The Advanced Certificate In Marketing. Jak ocenia Pan obecny poziom menedżerów marketingu w Polsce?

Poziom jest bardzo wysoki, ale zróżnicowany. Duża grupa osób stosuje marketing w praktyce, lecz nie posiada solidnych podstaw wiedzy o wykorzystaniu narzędzi marketingu, działając na rynku w sposób intuicyjny. Z drugiej strony wielu marketingowców nie potrafi swojej, często obszernej wiedzy zdobytej na studiach przełożyć na działania praktyczne.

Coś, co napawa mnie ogromnym optymizmem to dążenie wielu ludzi do wzbogacania swoich umiejętności zawodowych. Uczestnicy programu ACM są wspaniałą grupą – są to ludzie o ogromnych możliwościach, którzy zdają sobie sprawę, że szanse stojące przed nimi mogą wykorzystać jedynie inwestując w siebie i swoją wiedzę. Z mojego punktu widzenia – to prawdziwa przyjemność pracować z takimi ludźmi, tym bardziej, że nasz program szkoleniowy w bardzo efektywny sposób może im pomóc.

Można powiedzieć, że głównym celem programu jest uporządkowanie, zweryfikowanie i uaktualnienie wiedzy jego uczestników. Z jednej strony jest to więc prezentacja najnowszych trendów i koncepcji marketingu (program jest przez nas co roku uaktualniany, aby w możliwie pełny sposób oddać zachodzące w branży zmiany), z drugiej – pokazanie jego praktycznej strony. Wszystkie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładami działań rzeczywistych firm. Uczestnicy biorą też udział w rozwiązywaniu problemów stojących przed takimi firmami.

 

Co odróżnia program The Advanced Certificate In Marketing od innych tego rodzaju szkoleń?

 

Po pierwsze jest to pewien standard. Program ACM jest jednym z programów szkoleniowych The Chartered Institute of Marketing – najstarszej i największej na świecie organizacji zajmującej się edukacją i konsultingiem marketingowym. Certyfikat ukończenia programu ACM, tak jak wszystkie certyfikaty wydawane przez CIM, jest prawnie uznawanym dokumentem w krajach Unii Europejskiej. CIM przywiązuje dużą wagę do zapewnienia jednakowego poziomu merytorycznego posiadaczy certyfikatów na całym świecie. Na przykład wszystkie egzaminy, niezbędne do uzyskania certyfikatu, są w całości nadzorowane przez CIM.

Po drugie – interdyscyplinarność programu – obok szerokiej wiedzy typowo marketingowej, znacznie wykracza poza ten obszar, dając uczestnikom możliwość lepszego poznania tych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które w ścisły sposób wpływają na pracę w marketingu – np. rachunkowość zarządcza czy zarządzanie ludźmi.

Wysoką jakość kształcenia osiąga się za pomocą zastosowania nowoczesnych metod prowadzenia zajęć, których część stanowią wykłady, część dyskusje grupowe i indywidualne na podstawie informacji zawartych w podręcznikach i materiałach dodatkowych. Ważnym elementem każdych zajęć są ćwiczenia i zadania praktyczne oraz analiza przypadków. Dodatkowym atutem są częste wizyty gości – profesjonalistów ze znanych firm, polskich i światowych, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z zakresu działalności marketingowej.

Dążąc do zaoferowania uczestnikom największej wartości, w ciągu ostatnich lat obudowaliśmy program wieloma elementami dodatkowymi. Oprócz standardowych elementów programu – uczestnictwa w zajęciach, kompletu podręczników i materiałów szkoleniowych, opłat rejestracyjnych w Instytucie Marketingu w Londynie, każdy uczestnik uzyskuje dostęp do strony www.cimvirtualinstitute.com, zawierającej materiały wspomagające przygotowanie do egzaminu, oferujemy także możliwość korzystania z bogatej biblioteki marketingowej Instytutu Rozwoju Biznesu, zamkniętych stron www, systemu wspomagającego proces nauczania SuperMemo oraz publikowanych cyklicznie abstraktów marketingowych.

 

Z tego, co Pan mówi, wygląda na to, że uczestnictwo w programie wymaga już na starcie pewnego zasobu wiedzy o marketingu. Kto może zostać uczestnikiem programu ACM?

 

Oczywiście, jest to przecież poziom zaawansowany. Program został zaprojektowany dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem marketingu na poziomie operacyjnym. Skorzystają z niego także ci, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę, zdobytą na poziomie podstawowym. Od strony formalnej należy mieć albo ukończone studia wyższe na kierunku związanym z biznesem, albo przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w marketingu, z czego przynajmniej rok na stanowisku samodzielnym. Warto też wspomnieć, że od uczestników nie wymaga się znajomości języka angielskiego – tak zajęcia jak i egzaminy są prowadzone w języku polskim. Tak postawione wymagania gwarantują najefektywniejszą pracę z grupą. Dają również dodatkową korzyść – dyskusje między uczestnikami w grupie zawsze stoją na wysokim poziomie i stanowią niezwykle cenny wkład merytoryczny w programie. Jestem bardzo zadowolony, że wokół programu powstał pewnego rodzaju nieformalny klub jego uczestników i absolwentów, którzy mogą wymieniać się doświadczeniami również po zakończeniu programu.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Dr Robert Kozielski – Dyrektor programowy oraz kierownik merytoryczny programów The Chartered Institute of Marketing w Instytucie Rozwoju Biznesu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Źródło: Manager sierpień 2003
Powrót...