Co warto przeczytać…

Wiedza dla biznesu – bestsellery i nowości wydawnicze

Podręcznik stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
Numer specjalny 2008 Biuletynu Polskiego Instytutu Dyrektorów „Przegląd Corporate Governance”

Autor: Andrzej S. Nartowski; Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2008O tym, jak i dlaczego należy stosować dobre praktyki, czyli zbiór zasad postępowania zalecanych spółkom notowanym na rynku regulowanym. Zasady, zebrane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, obowiązują od 1 stycznia 2008 roku. Podręcznik ma charakter autorski. Przedstawia doświadczenia i przemyślenia Andrzeja S. Nartowskiego, cenionego znawcy problematyki ładu korporacyjnego, redaktora naczelnego „Przeglądu Corporate Governance”.
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia
Autorka: Anna Lubrańska, Difin, Warszawa 2008, s. 104O znaczeniu pracy w życiu człowieka, trudnych sytuacjach i zjawiskach dysfunkcjonalnych w środowisku pracy, o funkcjonowaniu jednostki w relacjach interpersonalnych. Książka zawiera propozycje metod aktywizujących, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym.
Tworzenie wartości przez dział HR
Autorzy: Dave Ulrich, Wayne Brockbank; Wolters Kluwer Polska – Oficyna, Kraków 2008, s. 300O nowym podejściu w definiowaniu strategicznych ról specjalistów HR na podstawie wieloletnich badań, o kryteriach tworzenia wartości dla interesariuszy.
Psychologia dla trenerów
Autorzy: Małgorzata Kossowska, Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski; Wolters Kluwer Polska – ABC, Kraków, 2008, s. 232O tym, jak zastosować wiedzę psychologiczną w prowadzeniu szkoleń, jakie są prawidłowości pracy z grupą, dlaczego ludzie różnią się sposobami uczenia się, jakimi motywacjami się kierują.
Jak zapewnić sobie awans? Podręcznik rozwoju kariery
Autor: John Lees; Wolters Kluwer Polska – Oficyna, Kraków 2008 s. 196O tym, jak budować karierę zawodową, doskonalić kwalifikacje, w jaki sposób starać się o awans i podwyżki, tak aby poszerzać swoje możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się
The Fifth Discipline Fieldbook
Autorzy: Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith; Wolters Kluwer – Oficyna, Kraków 2008, s. 676O tym, jak zbudować organizację uczącą się, czyli taką, w której pracownicy świadomie rozwijają pięć dyscyplin: mistrzostwo osobiste; modele myślowe; wspólną wizję; zespołowe uczenie się; myślenie systemowe. W książce autorzy rozwijają koncepcję organizacji uczącej się sformułowanej przez Petera Senge w słynnej „Piątej dyscyplinie”.
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
Autor: Andrzej Jaki, Wolters Kluwer – Oficyna, Kraków 2008 s. 200O tym, jakie obecnie obowiązują uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw, jakimi przesłankami należy się kierować oraz jakie procedury i metody wyceny powinny być stosowane w efektywnym zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
Rozwijanie umiejętności przywódczych
Autor: John Adair, przełożyła Magdalena Lany; Wolters Kluwer Polska – ABC, Kraków 2007 s. 161O tym, jak John Adair, światowej sławy autorytet w dziedzinie zarządzania rozumie istotę przywództwa, pokazując na wielu studiach przypadku przydatność swojej koncepcji w szkoleniu liderów na różnych poziomach.

Wśród partnerów działu m.in. Wolters Kluwer, Polski Instytut Dyrektorów, Difin.

Powrót...