Cykl szkoleń dla pracowników IBD Business School

Termin i lokalizacja , 15.04.2016 - 24.06.2016

Od 1990 roku w szkoleniach, programach rozwojowych dla firm i w kursach coachingowych IBD Business School wzięło udział ponad 225000 osób. Każdego roku Szkoła organizuje także cykle szkoleń dla własnych pracowników i warsztaty dla trenerów.

 

Razem na zajęciach, które prowadzi Włodzimierz K. Buśkiewicz, a współprowadzącą jest Anna Bugalska.

15 kwietnia rozpoczął się 6-warsztatowy program szkoleniowy dla konsultantów działów sprzedaży. Głównym celem zajęć jest utrwalenie wiedzy i umiejętności ze sprzedaży w zakresie programów i usług, oferowanych przez wszystkie centra eksperckie IBD. Dbamy o to, aby nasze proramy były zawsze aktualne, aby odpowiadały – zarówno na poziomie tematyki, jak i metodyki – najlepszym światowym standardom.

Ponadto, regularnie uzupełniamy ofertę o nowe propozycje kształcenia. Wszystko to oznacza, że wewnątrz naszej organizacji, na każdym jej poziomie, trwa w zasadzie nieustający proces szkoleniowy, który co jakiś czas przybiera formę zorganizowanych zajęć. Są one także doskonałą okazję do dobrze rozumianej integracji, wymiany doświadczeń czy dyskusji o trudniejszych kwestiach. Codzienna praca z reguły bowiem odbywa się w innym rytmie, szybszym, bardziej sformalizowanym i dyktowanym przez klientów – ich pytania, telefony, e-maile są priorytetem.

 

I razem podczas przerw. Bo tyle jest jeszcze do omówienia…

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi