Czas na Wielkopolskę. Bezpłatne szkolenia EFS

„Optymalizacja kosztów MMŚP” to propozycja szkoleniowa Instytutu dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego. Adresujemy ją do takich branż, jak:  handel hurtowy i detaliczny; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; transport i gospodarka magazynowa; górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; naprawa pojazdów samochodowych (włączając motocykle); działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Jest to projekt szkoleń otwartych, bezpłatny dla uczestników,  finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Weźmie w nim udział 180 osób w okresie od stycznia 2013 roku do czerwca 2014. Szkolenie składa się z trzech dwudniowych sesji.
Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje o tematyce i terminach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych zarówno właścicieli i pracowników małych firm, jak i kadrę średnich przedsiębiorstw. Tym bardziej, że takich szans będzie z roku na rok coraz mniej. Przynajmniej do czasu poprawy sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie.

Powrót...