Czy assessment centre nadal jest skuteczną metodą oceny kompetencji?

Z metodą AC po raz pierwszy zetknęłam się w 1996 roku – pisze Anna Bugalska w komentarzu dotyczącym skuteczności metody AC/DC, zamieszczonym w magazynie  „Personel i Zarządzanie”, nr 1/2014 –  gdy pracowałam w firmie doradztwa personalnego. To nowatorskie wtedy w Polsce narzędzie stosowano w doborze kandydatów na najwyższe stanowiska i pracowników sił sprzedaży. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, metoda była ułomna, a narzędzia proste, nie sprawdzone pod względem trafności i rzetelności, asesorzy nie zawsze dobrze przygotowani. Ale zebrane informacje o kandydacie i tak były pełniejsze niż uzyskane w rozmowie rekrutacyjnej (…).

Przeczytaj cały komentarz tu.

Od red. serwisu:

W tym samym numerze PiZ warte lektury są także opinie innych specjalistów na temat praktyki i skuteczności metody AC/DC  w Polsce.

Powrót...