Development and Learning Center

To nowa oferta Instytutu Rozwoju Biznesu dla firm, które w krótkim czasie potrzebują podnieść wybrane kompetencje menedżerów. Program DLC jest oparty na dynamicznej i angażującej metodzie kształcenia. Polega ona na kilkukrotnym pomiarze kompetencji w trakcie trwania sesji i każdorazowym udzielaniu – odpowiednio do uzyskanych wyników – informacji zwrotnej.

W DLC może uczestniczyć do 6 osób. Sesja – w zależności od zakresu kształcenia – trwa od jednego do dwóch dni. W trakcie zajęć asesorzy uważnie obserwują uczestników podczas wykonywania różnorodnych ćwiczeń indywidualnych i grupowych i na tej podstawie oceniają poziom kompetencji osób biorących udział w zajęciach. Ponadto, uczestnicy po każdym bloku programu dokonują self-reflection (samooceny kompetencji) i od asesora otrzymują indywidualną precyzyjną informację zwrotną.

Zobacz pełny opis oferty

Powrót...