Dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Instytut Rozwoju Biznesu od ponad 15 lat regularnie organizuje kurs otwarty i na zamówienie firm dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program szkolenia obejmuje minimum programowe, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem [Dz.U. Nr. 198, poz. 2038 z 2004 r.].

Szkolenie składa się z 4 sesji weekendowych i kończy się egzaminem państwowym. Zajęcia odbywają się w piątki po południu (w godz. 16.30 – 20.30) oraz soboty i niedziele (w godz. 9.00 – 17.30).

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Kadr i Szkoleń Ministerstwa Skarbu Państwa – ul. Krucza 36 / Wspólna 6; tel. (22) 695 85 11 lub 695 87 57.

Powrót...