Dla prawników, księgowych i specjalistów od marketingu

Grażyna Raszkowska
Źródło: Rzeczpospolita, 31.01.2004
 

Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych szkoleniach. Powodzeniem cieszą się kursy na temat zmian przepisów, księgowości, rachunkowości czy podatków. Specjaliści od marketingu uczą się, jak najlepiej promować i sprzedawać produkty. Dla uczestników szkoleń ważne jest, kto je prowadzi. Liczy się nie tylko renoma firmy szkoleniowej, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie wykładowców. Uczestnicy kursów chcą, by szkoleniowcy przy okazji podawania ogólnych informacji na omawiany przez nich temat, rozwiązywali także problemy, które pojawiają się w ich firmach. Łatwiej o to, jeśli pracodawca organizuje dla swych pracowników szkolenie zamknięte, czyli takie, w którym biorą udział tylko osoby pracujące w danej firmie. Wtedy prowadzący zajęcia może skupić się na problemach, które mają miejsce w konkretnej firmie. Jeśli jednak tematyka szkolenia związana jest np. ze zmianami przepisów prawa pracy, może się okazać, że taniej będzie wysłać jednego czy nawet kilku pracowników na tzw. szkolenia otwarte, w którym uczestniczą przedstawiciele z różnych firm. Do szkoleń, które cieszą się popularnością wśród pracodawców, należą kursy z dziedziny prawa, księgowości i rachunkowości, a także te związane z problematyką marketingową. Większość firm szkoleniowych, które organizują kursy specjalistyczne, ma w swej ofercie programy z różnych dziedzin. Przykładem może być Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Centrum współpracuje z kadrą naukową uczelni, która prowadzi zajęcia zamawiane przez firmy. Proponuje kursy z zakresu prawa, marketingu, zarządzania, polityki kadrowej i finansów. – Na zajęciach zamkniętych program szkoleń dostosowany jest do potrzeb firmy, która to szkolenie zamawia. Każda firma ma trochę inne oczekiwania – mówi przedstawicielka firmy.
 

Jaka oferta dla księgowych

Firmą, która od lat specjalizuje się w szkoleniach dla księgowych, jest warszawski Auditor. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy akademiccy Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym wykładają tu konsultanci firm doradczych i pracownicy kancelarii prawnych oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie NSA, urzędnicy państwowi np. z ZUS, NBP czy Ministerstwa Finansów. Całe grono liczy sobie około 120 osób. Do jednych z najbardziej popularnych szkoleń organizowanych przez tę firmę należą kursy dla księgowych. Właśnie rozpoczyna się kurs „Księgowość od podstaw”, który obejmuje 92 godziny wykładowe. -„Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość rachunkowości, prawa podatkowego oraz zastosowania techniki komputerowej w księgowości. Korzystają z nich osoby zatrudnione w działach księgowości i te, które w przyszłości zamierzają w nich pracować – mówią organizatorzy. Program kursu obejmuje: prawo podatkowe, podstawy rachunkowości, ćwiczenia w księgowości prowadzone przy użyciu komputera. Kurs kończy się dwugodzinnym egzaminem. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych (m.in. zbiór zadań, zbiór dokumentów do samodzielnego zaksięgowania, instrukcję obsługi programu finansowo-księgowego, przeszło tysiąc stron aktualizowanych aktów prawnych), które są wliczone w cenę kursu. Zajęcia odbywają się w 10- 12- osobowych grupach. Kurs kosztuje 1290 zł. Zaczął się już kurs „Główny księgowy”, który potrwa 18 tygodni i obejmie 144 godziny wykładowe. Przeznaczony jest dla kandydatów na głównych księgowych oraz osób przygotowujących się do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uczestniczyć w nim mogą osoby z doświadczeniem zawodowym w pracy na samodzielnym stanowisku w dziale finansowo-księgowym oraz absolwenci kursu „Księgowość od podstaw”. Kurs kończy się czterogodzinnym egzaminem. Cena kursu 3590 zł. Jedną z największych i najbardziej znanych firm szkolących w dziedzinie księgowości jest Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Organizuje ona m.in. kursy:

  • przygotowujące do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (120 godzin zajęć, cena 2490 zł),
  • studium dla kandydatów na doradców podatkowych (135 godzin zajęć, cena 3990zł),
  • kurs na samodzielnego księgowego – rachunkowość od podstaw (150 godzin zajęć, cena 3100 zł),
  • kurs dla kandydatów na głównych księgowych (155 godzin zajęć, cena 4100 zł).

Kursy te organizowane są dwa razy w roku: w semestrze zimowym i wiosennym.

 

Dla kogo prawo

Anvix to krakowska firma, która od lat specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa. Przez cały rok organizuje szkolenia zamknięte dla firm, a także wyjazdowe szkolenia otwarte dla osób reprezentujących różne przedsiębiorstwa. Jedno z nich: „Prawo pracy po zmianach” odbędzie się w Zakopanem od 21 do 24 kwietnia. Będzie omawiało m.in. taką problematykę jak: dyskryminowanie, molestowanie i mobbing pracowników i wszelkie związane z tym dla pracodawcy konsekwencje. Innym tematem będą sprawy związane z urlopami (np. zwiększenie wymiaru najniższego urlopu zgodnie z wymogami dyrektywy 93/104/EC). Jeszcze inny temat to: zwolnienia grupowe w związku z dostosowaniem ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Omawiane też będą najkorzystniejsze formy zatrudniania pracowników i najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów o pracę. Koszt uczestnictwa wraz z noclegami i wyżywieniem wynosi 1770 zł. O prawnych aspektach windykacji należności będzie można dowiedzieć się na kursach organizowanych w czerwcu przez Grupę Szkoleniową Kontrakt. Szkolenie kosztuje 2600 zł za osobę (w tym nocleg i wyżywienie). Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnego wykładu, ćwiczeń i omawiania studium przypadków. Poprowadzi je Dariusz Nowakowski, prawnik z 10-letnim doświadczeniem w kierowaniu działami windykacyjnymi. Specjalista w sprawach ugod sądowych i pozasądowych. Drugim prowadzącym będzie Jarosław Holwek, trener specjalizujący się w prowadzeniu zajęć negocjacyjnych i negocjacji windykacyjnych. Wcześniej firma organizuje kurs na temat negocjacji windykacyjnych – cena 2500 zł. Jedno i drugie szkolenie odbywa się w ośrodkach wypoczynkowych. Szkolenie otwarte na temat zamówień publicznych, organizuje od 19 do 20 kwietnia krakowska firma Lemtech Konsulting. Będzie się można na nim nauczyć, jak sporządzać umowy i jak przeprowadzane muszą być przetargi, aby były zgodne z wymogami UE. Uczestnikami szkolenia będą członkowie komisji przetargowych, pracownicy działów zamówień publicznych oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów. Uczyć na ten temat będą Tadeusz Bagiński, konsultant firmy, zajmujący się zamówieniami publicznymi, który przeprowadził ponad tysiąc przetargów, stosując zarówno procedury ustawy o zamówieniach publicznych, programów UE oraz Banku Światowego. Jest współautorem podręcznika „Procedury przetargowe”. Drugim wykładowcą jest Iwona Wilczyńska, odpowiedzialna za przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Cena szkolenia wynosi 560 zł od osoby.

 

Można też na marketing

Lubelska firma A&A Polańska – Centrum Szkolenia Biznesu Masters zaprasza 24 – 25 maja do Zakopanego na szkolenie z marketingu „Praktyczne metody podniesienia efektywności marketingu”. W programie m.in. przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy działów marketingu, promocji i reklamy oraz sprzedaży. Zajęcia poprowadzić ma jeden z najlepszych specjalistów w zakresie marketingu w Polsce, konsultant współpracujący z agencjami reklamowymi, z agencjami badań rynku, a przy tym wykładowca UW, autor wielu publikacji. Cena szkolenia -1690 zł. Instytut Kreatywności i Rozwoju z Warszawy szkolić będzie na początku kwietnia na temat public relations i kontaktów z mediami. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, którzy nie są specjalistami w zakresie PR, ale z racji swoich obowiązków powinni rozumieć zasady budowania wizerunku firmy i znaczenie, jakie public relations ma dla całej firmy. Powinni też wziąć w nim udział pracownicy, którzy reprezentują firmę w kontaktach z mediami lub ci, do których media zwracają się po informację. Cena kursu – 1840 zł.

 

PRZYKŁADY CERTYFIKOWANYCH PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

FINANSE

Certyfikaty ACCA, CFA i CIA należą do najbardziej cenionych świadectw potwierdzających kwalifikacje w dziedzinie finansów.

• ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) to kwalifikacje w dziedzinie finansów, które pozwalają na finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Cenią je pracodawcy zarówno z dziedziny przemysłu, jak i bankowości czy doradztwa. Informacje na stronie:www.accaglobal.com

• CFA (ang. Chartered Financial Analyst) to standardowe kwalifikacje zawodowe nadawane przez amerykańskie stowarzyszenie Association for lnvestment Management & Research (AIMR) osobom z sektora usług finansowych. Cenią je firmy zajmujące się rynkiem papierów wartościowych, bankowością, finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem funduszami i doradztwem inwestycyjnym. Informacje na stronie: www.aimr.org  Tytuł CFA jest jednym z certyfikatów najszybciej zyskujących popularność w środowisku finansowym. Ponad 800 kandydatów z naszego regionu co roku ubiega się o uzyskanie tytułu, który przyznaje Association for lnvestment Management and Research® (www.aimr.org) – jedna z najwyżej cenionych na świecie instytucji certyfikujących programy edukacyjne z zakresu zarządzania inwestycjami.

• Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z ATC International pierwsza w Polsce uruchamia cykl szkoleń w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które dają możliwość uzyskania Dyplomu Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (DipIFR), przyznawanego przez brytyjskie stowarzyszenie ACCA.

• CIA (ang. Certified Internal Auditor) to kwalifikacje nadawane przez Institute of Internal Auditors. Certyfikat potwierdza wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego. Informacje na stronie: www.theiia.org

Do egzaminów ACCA, CFA oraz CIA przygotowują firmy szkoleniowe, które prowadzą specjalne kursy. Są to np: Ernst&Young Szkolenia (ACCA, CFA, CIA), BPP International (ACCA i CFA), Instytut Rozwoju Biznesu (pierwszy poziom CFA).

 

Instytut Rozwoju Biznesu organizuje dwa programy finansowe:

  • Zarządzanie finansami firmy -Studium dla dyrektorów finansowych -Autorski program prof. Victora Marka Borunia, autorytetu w dziedzinie finansów, dziekana Wydziału Finansów Fordham University New York w USA, byłego doradcy w Swiss Bank (USA), szkoleniowca Citibank (USA)
  • CFA Chartered Financial Analyst – Level l Exam Preparatory CourseZaawansowany program dla specjalistów z doradztwa inwestycyjnego z udziałem światowych ekspertów.

 

MARKETING

Instytut Rozwoju Biznesu organizuje certyfikowane programy wspólnie z brytyjskim The Chartered Institute of Marketing. Przeprowadza trzy programy:

The Certfficate in Marketing

Przeznaczony jest dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w pracy w biznesie. W czasie zajęć wprowadzane są podstawowe pojęcia związane z marketingiem i ekonomią.

The Advanced Certificate in Marketing

Certyfikat z marketing dla zaawansowanych. W programie mogą wziąć udział osoby spełniające przynajmniej jedno z następujących kryteriów: posiadają już certyfikat CIM na poziomie podstawowym, mają ukończone studia wyższe w dziedzinie związanej z biznesem, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

The Diploma in Marketing

W programie mogą wziąć udział osoby spełniające przynajmniej jedno z następujących kryteriów: posiadają certyfikat CIM na poziomie zaawansowanym, przynajmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku.

 

 

Powrót...