Dofinansowanie KFS na kształcenie ustawiczne. Powiatowy urząd pracy sfinansuje Twoje szkolenie

Warto z pewnością skorzystać z możliwości dofinansowania swoich planów szkoleniowych z publicznych środków, jakimi dysponują w tym roku powiatowe urzędy pracy w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ale najpierw, jak się wydaje, trzeba spróbować określić, po głębszym zastanowieniu, w jakim zakresie chcemy się dokształcić. Czy mamy wiedzę, a brakuje nam odpowiednich kompetencji? A może mamy i jedno, i drugie. Jednak w obecnej pracy nie bardzo możemy je wykorzystać, bo na przykład nie układa nam się współpraca w zespole? A być może zmieniamy miejsce zamieszkania? I w jego pobliżu dobrze byłoby znaleźć dobrą pracę, może lepiej płatną? Nierzadko, a ostatnio coraz częściej m.in. ze względu na spadek wartości realnej naszych wynagrodzeń, myślimy w ogóle o zmianie zawodu czy specjalności. Dofinansowanie KFS na kształcenie ustawiczne może być dobrym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji czy zdobycie nowych w zgodzie z naszymi potrzebami, zarówno tymi „życiowymi”, jak i zawodowymi. O tym, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie, piszemy na stronie Dofinansowanie KFS. Zapraszamy do lektury.

Dofinansowanie KFS na kształcenie ustawiczne

Obraz z Pixabay

Rodzaje wsparcia w kształceniu ustawicznym

W dokumencie „Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej są określone rodzaje wsparcia w kształceniu ustawicznym, które w szczególności będą brane pod uwagę przy udzielaniu dofinansowania (na łączną kwotę 219 752 tys. zł). Zatem są to (cytujemy za: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023 ):

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym
  zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności
  cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Ponadto, planowane jest wydatkowanie środków rezerwy KFS w kwocie 54 938 tys. zł na kształcenie ustawiczne:

 • pracowników różnych centrów i warsztatów o charakterze integracyjnym i rozwijających aktywności zawodowe,
 • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • pracowników branż czy obszarów kluczowych dla rozwoju regionów,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego itp.,
 • osób, które przez co najmniej 15 lat pracowały w szczególnych warunkach, a nie mają prawa do emerytury pomostowej (więcej w ww. dokumencie).

Dofinansowanie KFS na kształcenie ustawiczne a oferta szkoleniowa IBD Business School

Oferta programów szkoleniowych IBD, biorąc pod uwagę powyższe kryteria, może być atrakcyjna zarówno dla specjalistów i menedżerów, jak i osób, które myślą o zmianie charakteru swojej dotychczasowej roli zawodowej, mówiąc ogólnie. A w szczególności polecamy profesjonalne szkolenia dla haerowcow, trenerów biznesu, coachów i mentorów. Do menedżerów zaś adresujemy m.in. programy z przywództwa czy Akademię Finansów, do kadry zarządzającej – np. kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych. W kalendarzu szkoleń otwartych znajduje się pełna oferta programów wraz z terminami edycji na najbliższe miesiące i formularzami zgłoszeniowymi online. Zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje:  szkoleniaotwarte@ibd.pl , tel. 695 330 033, 695 119 911

 

Powrót...