Dyplomata, strateg i animator zmian

Grzegorz Kozera
Podczas Warsztatów Menedżerskich w Instytucie Rozwoju Biznesu dyskutowano o tym, kim ma być menedżer w XXI wieku, czy rynek szkoleniowy odpowiada potrzebom biznesu i kadry zarządzającej.
W dyskusji oksfordzkiej „Menedżer marketingu – skuteczny sprzedawca czy wytrawny dyplomata”, moderowanej przez Mariusza Trojanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, dwa zespoły spierały się, czy marketer powinien koncentrować się na osiąganiu szybkich efektów czy na długofalowych celach. Strona „sprzedażowa” argumentowała, że w sytuacji słabej koniunktury celem marketera powinno być zapewnienie na odpowiednim poziomie przychodów i zysków. Zespół „dyplomatów” skupił się na zagadnieniu budowania silnej marki. Sformułowano kompromisowy wniosek: menedżer marketingu to jednocześnie dyplomata i strateg.
Rozmawiano także o menadżerze marketingu w warunkach nowej ekonomii. Profesor Grzegorz Karasiewicz z UW podkreślał znaczenie intuicji i tzw. iskry bożej u marketerów. Ewa Królikowska z PricewaterhouseCoopers zwróciła uwagę na ich rolę w organizacji – kreują wartość dla klientów i coraz częściej dla udziałowców. Michał Pilkiewicz z ACP Pharma S.A. wskazał na znaczenie praktycznego doświadczenia marketerów i ich dobrego rozeznania procesów zachodzących w firmie.
Warsztat „Tendencje rozwoju rynku szkoleniowego w Polsce – jarmark czy doradztwo”, prowadzony przez prof. Henryka Sterniczuka z Uniwersytetu z Nowym Brunszwiku, poświęcony był wielorakości ról nowoczesnego menedżera HR. Musi on być partnerem biznesowym, współtwórca strategii przedsiębiorstwa, ekspertem administracji, rzecznikiem pracowników, administratorem zmian.
Podczas warsztatu z finansów Michał Stępniewski z Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy przedstawił podstawowe wymogi, jakie spełniać powinna profesjonalna prezentacja firmy – dla partnerów biznesowych i dla mediów. W kontaktach z otoczeniem najważniejsza jest rzetelna informacja, pośpiech bywa złym doradcą. W umiejętności prezentowania firmy, chodzi o to, by była postrzegana jako wiarygodna i godna zaufania.
Źródło: Gazeta Prawna 25.06.2003
Powrót...