Edukacja dla nowoczesności

W Centrum Nauki Kopernik w dniach 25 i 26.11.2014 roku odbył się Kongres Edukacji Pozaformalnej.  Wzięło w nim udział blisko 400 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych, kilkuset firm oraz kilkunastu stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Cele Kongresu: zaprezentowanie znaczenia branży, wskazanie istniejących barier, integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Pierwszy dzień był dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego (poddziałanie 2.2.2) finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej i jest koordynowany bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Drugiego dnia Kongresu odbyła się debata o znaczeniu kształcenia dorosłych w podnoszeniu kompetencji i innowacyjności Polaków, której celem było pokazanie tej problematyki ze strony rządowej i biznesowej, a także kilka sesji równoległych, poświęconych analizie wybranych zagadnień z zakresu usług rozwojowych. W biznesowej części debaty wziął udział  Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Instytutu Rozwoju Biznesu oraz Ireneusz Górecki – Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Jacek Całus – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Andrzej Piłat – Prezes Zarządu Głównego
 Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Aleksandra Kurzyk z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Na Kongresie Instytut zaprezentował także stoisko z ofertą programową w zakresie kształcenia średniej i wyższej kadry menedżerskiej.

Zapraszamy do obejrzenia migawek fotograficznych z Kongresu:

Fotorelacja z Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014

Strona wydarzenia

Powrót...