Elżbieta Mytych dołączyła do Rady Programowej IBD Business School

Ceniona ekspertka w zakresie zarządzania strategicznego objęła w kwietniu 2016 roku  stanowisko dyrektora programowego Centrum Eksperckiego – Strategia i Zarządzanie w IBD Business School. Elżbieta Mytych ma szeroką wiedzę i bogate doświadczenie menedżerskie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją teoria ekonomii, a także certyfikowanym project managerem (metodologia PRINCE2, Infovide Matrix, Black Belt wg metodologii Lean 6Sigma, AXA University). Ukończyła również program Executive MBA w Wharton School, University of Pennsylvania, ze specjalizacją zarządzanie strategiczne.

Doświadczenie doradcze i szkoleniowe Elżbieta Mytych zdobyła m.in. w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii i długofalowych programów strategicznych, prowadzeniu projektów typu start-up oraz M&A, a także w zarządzaniu operacjami, w tym kosztami i efektywnością, jak również zarządzaniu zmianą i ryzykiem operacyjnym. Uczestniczyła w reorganizacji procesów biznesowych,  w tym związanych z dostarczaniem rozwiązań informatycznych w celu podnoszenia ich efektywności operacyjnej. Elżbieta Mytych ma także doświadczenie w zarządzaniu projektami i ich budżetami oraz w prowadzeniu dużych, geograficznie rozproszonych zespołów o wielokulturowym charakterze w ramach międzynarodowych projektów.

Serdecznie witamy Elżbietę w naszym zespole i życzymy Jej powodzenia w realizacji planów dotyczących zarówno poszerzenia oferty programów rozwojowych, jak i projektów w zakresie doradztwa strategicznego.

Powrót...