Fachowiec bardziej fachowy

Źródło: Parkiet, Droga do kariery, dn. 19.04.2005 r.

 

Czy podczas kilku sesji można nauczyć się nowego zawodu? Pewnie, że nie, ale szkolenia zawodowe pozwalają profesjonalistom wspinać się na wyższy poziom. Choć czasem niedoceniane, w wielu firmach są obowiązkowe dla wszystkich.

Zmiany przepisów, nowe technologie, trendy czy potrzeby firm wymagają, aby pracownicy zdobywali nowe umiejętności. Ale jak wśród- setek polskich firm prowadzących kursy doskonalenia zawodowego wybrać te najlepsze? I na które kursy stawiać?

 

Przede wszystkim – rachunkowość

– Teraz prowadzimy wiele szkoleń związanych z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – mówi Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków.
– To bardzo obszerny materiał, a samo kształcenie wymaga pokazania wielu przykładów, zapoznania się z nowymi metodami księgowania tak, aby potniej móc to wykorzystywać w pracy. Dlatego szkolenie wymaga też, co najmniej kilku sesji. Popularne są również szkolenia dotyczące audytu wewnętrznego, zwłaszcza w sektorze publicznym. Rozwijamy szkolenia z zakresu-podnoszenia kwalifikacji zawodowych głównych księgowych, doradztwa podatkowego, usługowego prowadzenia ksiąg – dodaje M. Gula.

W nowych standardach rachunkowości swoich pracowników szkolą przede wszystkim spółki giełdowe, które masowo je przyjęły. To też jedno z najobszerniejszych szkoleń – z komentarzami i przykładami kursanci mają do opanowania czasem kilkaset stron materiału.

Ale firmy szkoleniowe organizują również kursy z zakresu marketingu, sprzedaży, nadzoru właścicielskiego i corporate govemance. Znacznie bardziej wzbogacone są programy skierowane do średniego i wyższego szczebla zarządzania. Tam kursy ocierają się już o studia podyplomowe: uznane autorytety podczas kilkunastu sesji zajęć tłumaczą zawiłe sekrety biznesu.

Mniej na wiedze, a bardziej na doskonalenie osobowości – również przydatnych w sprawnym zarządzaniu firmami – stawiają programy rozwoju menedżerskiego, często łączone z elementami gier zespołowych, które mają wyłonić naturalnych liderów.

– Obok szkoleń twardych i specjalistycznych, dużą popularnością cieszą się tzw. szkolenia miękkie: poszerzające wiedzę na temat praktyki kierowania oraz mechanizmów decydujących o zachowaniach ludzi, kształtujące i rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie, doskonalące umiejętności wywierania wpływu na zachowania pracowników i pozwalające doświadczyć swoich mocnych i słabych stron w kierowaniu pracownikami – tłumaczy Grażyna Mościcka, dyrektor sprzedaży w Instytucie Rozwoju Biznesu.

 

Kto korzysta?

– Kim są odbiorcy naszych szkoleń? To kadra kierownicza wszystkich szczebli, specjaliści -ludzie wymagający, kreatywni, ceniący wysoki profesjonalizm i autentyczne zaangażowanie zawodowe – mówi Grażyna Mościcka.

– Są takie kursy, gdzie blisko 90% uczestników stanowią klienci indywidualni. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku szkoleń, które mogą być dofinansowane ze środków unijnych – twierdzi Małgorzata Gula.– W pozostałych szkoleniach większość stanowią kursanci wysłani przez firmy. W przypadku szkoleń dotyczących audytu wewnętrznego, praktycznie 100% klientów przysyłają do nas firmy zainteresowane dokształcaniem swoich pracowników.

Eksperci narzekają jednak, że w Polsce ze szkoleń wciąż korzystają raczej duże firmy.
– W porównaniu Z innymi krajami europejskimi, polskie przedsiębiorstwa znacznie rzadziej prowadzą szkolenia. Największą barierą stojącą przed rozwojem rynku jest brak odczuwanej potrzeby po stronie firm. Przedsiębiorcy w dużej mierze traktują szkolenia jako koszt, a nie inwestycję w pracowników, która może zaowocować wymiernymi korzyściami w przyszłości. Po drugie, przy relatywnie wysokich kosztach pracy w Polsce dodatkowe wydatki na szkolenia są znaczącą barierą – twierdzi Grażyna Mościcka.

 

Czego można się nauczyć?

– W przypadku kursów, które kończą się egzaminem państwowym, zakres tematyczny jest sztywny. Jeśli chodzi o inne – mogą zostać one przygotowane pod wymagania klientów. Praktycznie po każdym kursie zbieramy doświadczenia i opinie szkolonych osób i na ich podstawie aktualizujemy programy – mówi Małgorzata Gula.

– Proponowane przez nas szkolenia w większości są dedykowane osobom z doświadczeniem i praktyką zawodową, a ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności, najczęściej wynikające z potrzeb zajmowanego stanowiska w pracy, oczekiwań pracodawcy i własnych aspiracji – dodaje Bogusław Dąbrowski, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu.

 

Nie każdy dobry

– Jak wybrać dobry kurs? – zastanawia się Małgorzata Gula z IriP. – Generalnie nie jest prowadzony żaden dokładny wykaz firm szkoleniowych, nie ma też obowiązku ich certyfikowania. Część firm szkoleniowych funkcjonuje w oparciu o wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych. W samej Warszawie jest kilkanaście instytucji organizujących szkolenia na naprawdę wysokim poziomie. Można to już rozpoznać na pierwszy rzut oka – po nazwiskach osób prowadzących kursy. Jeśli ktoś jest na rynku długo, ma wśród szkoleniowców znane osoby, ma dużą liczbę uczestników – powinien być godny zaufania. O jakości kursu decyduje też cena, z reguły im droższy, tym lepszy, choć niekoniecznie… – mówi prezes Instytutu.

Eksperci wymieniają kilka podstawowych zasad, które pozwalają dobrze wybrać instytucję szkoleniową. Pierwsza zasada to korzystanie z referencji innych klientów, poszukiwanie potrzeb wewnątrz własnej firmy i wysłuchiwanie sugestii szkoleniowców, poznanie kwalifikacji trenerów firmy, skuteczności szkoleń, poznanie opinii na temat firmy szkoleniowej.

Im można zaufać

Choć nie ma światowych czy krajowych standardów szkoleń, sami ich organizatorzy starają się o poziom prowadzonych kursów. Pewną gwarancją ich jakości może być przynależność do jednej z wielu uznanych organizacji. Należy do nich m.in. The Chartered Institute of Marketing. To największa na świecie organizacja szkoleniowo-konsultingowa, skupiająca ponad 60 tysięcy profesjonalistów w dziedzinie marketingu. Dyplomy wystawiane przez CIM są prawnie honorowane w państwach Unii Europejskiej. International Education Society to z kolei niezależna niepaństwowa instytucja, która specjalizuje się w certyfikacji placówek edukacyjnych państw europejskich. Absolwenci programów objętych procesem certyfikacji otrzymują międzynarodowe dyplomy będące obiektywnym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji.

WAL

Powrót...