Finanse firmy wg prof. Victora Marka Borunia

Jedyne szkolenie z finansów w Polsce, które przyjaźnie usposabia do liczb, wzorów i wykresów

Autorem programu szkolenia Corparate Finanse i prowadzącym jest prof. Victor Marek Boruń, dziekan Wydziału Zarządzania Fordham University New York, od blisko 20 lat współpracujący z Instytutem. Członek m.in. American Finance Association, American Statistical Association, Financial Management Association. W opinii prof. Henryka Sterniczuka z University of New Brunswick Victor M. Boruń należy do ścisłej czołówki polskojęzycznych wykładowców z finansów na świecie.

Pięciodniowe szkolenie, będące jednocześnie jednym z bloków Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych, to czas niezwykle wytężonej pracy wszystkich – wykładowcy, uczestników i organizatorów. Nie może być zmarnowana żadna minuta. Teorię profesor przekazuje w krótkich syntetycznych wykładach wprowadzających do poszczególnych zagadnień i uzupełnia je całym wachlarzem ćwiczeń i analizą studiów przypadków. Gdy czuje, że jego słuchacze potrzebują chwili odprężenia, podaje przykłady „wzięte z życia” dotyczące np. osobistych finansów. Opowiada o sytuacjach, często humorystycznych, które pokazują, że kłopoty z finansami mają wszyscy – w równym stopniu uznani specjaliści i zwykli ludzie. Zdaniem profesora Borunia finansów nie należy się bać – trzeba je poznać i polubić, a wówczas stają się zrozumiałe i przyjazne. A w porze lunchu lepiej sobie o nich jednak nie myśleć.

Udział w szkoleniu powinni wziąć w szczególności ci specjaliści, w tym dyrektorzy i doradcy finansowi, także inwestycyjni, którzy chcą skonfrontować swoją wiedzę ze światowymi standardami, usystematyzować ją i wzbogacić o nowe elementy, sposoby analiz czy wyliczeń.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy, pozwalającej prawidłowo ocenić kondycję finansową przedsiębiorstw, szanse, zagrożenia i możliwe perspektywy rozwoju. Tematyka szkolenia obejmuje takie bloki tematyczne, jak: struktura firmy, zarządzanie finansowe, sprawozdania finansowe, podejmowanie decyzji z uwzględnieniem czynnika czasu, zarządzanie majątkiem trwałym, instrumenty finansowe, koszt kapitału, planowanie finansowe.

Uczestnicy dotychczasowych edycji szkolenia niezmiennie dają mu najwyższą ocenę. „Profesor Boruń pokazał, że finanse nie są przekształceniami wzorów, wydrukami notowań czy teoriami matematycznymi oderwanymi od życia – uważa jeden ze słuchaczy, Marcin Krajewski. – Finanse prof. Borunia to ludzie, ze wszystkimi swoimi ambicjami, przywarami, a czasem śmiesznostkami. Liczne przykłady ze Stanów Zjednoczonych, barwnie opowiedziane, nie tylko bawią i ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Zmuszają do chwili refleksji nad światem w którym żyjemy.”

Powrót...