Godne godło po raz drugi

Renata Gołąbiewska

 

Rynek decyduje, czy produkt kupi czy nie. I nie ma znaczenia co sprzedajemy (nooo, chyba, że jesteśmy absolutnymi monopolistami, ale to rzadkość) ocenę i tak wystawi nam końcowy użytkownik czyli klient

Firma wiele zrobi, aby klienta zwabić i zatrzymać na dłużej. Klient zaś stara się sprawdzić, czy kontrahent jest solidny i uczciwy, a oferta rzetelna.

Prawie jak klasówka

W raporcie DATA Group za rok 2001 w zestawieniu firm szkoleniowych według wielkości przychodów ze sprzedaży w 2001 r. znalazły się 153 firmy. Do realizowanego po raz pierwszy programu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości” przystąpiło 48, w tym 9 szkół językowych. Wymagań jakościowych nie spełniło 9 firm (6 — szkoleniowych i 3 językowe).

Data Group przeprowadziła badanie jakości oferowanych szkoleń w opinii klientów. Skoncentrowano się na ocenach konkretnych usługobiorców określonych programów szkoleniowych danej firmy. Badanie obejmowało: techniczne elementy realizacji, kwalifikacje trenerów, metodykę nauczania, materiały szkoleniowe oraz jakość współpracy na poziomie przygotowywania oferty, ustalenia programu oraz kontaktów po zakończeniu szkolenia. Uwzględniano przy tym dopasowanie szkoleń do potrzeb klienta oraz elastyczność cenową, programową i organizacyjną.

Laureaci otrzymali prawo używania przez cały rok 2003 godła „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, natomiast klienci uzyska li narzędzie pozwalające weryfikować firmy szkoleniowe.

Co dalej?

W pierwszej edycji programu sklasyfikowano 11 konkretnych powodów odrzucenia danej firmy szkoleniowej przez klientów. Był to wyraźny sygnał dla szkoleniowców, jakie błędy i niedociągnięcia są najistotniejsze dla rynku. Pozwoliło to firmom przyjrzeć się sobie chłodnym okiem, czy przypadkiem brak wzięcia nie jest elektem innych czynników niż recesja i brak pieniędzy na rynku.

Ci, którzy nie spoczęli na laurach, mieli szansę otrzymania godła Organizatora Szkoleń Najwyższej Jakości” w II edycji, gdyż certyfikat ten nie jest przyznawany dożywotnio.

Ciąg dalszy nastąpił

Niebranie udziału w takich badaniach może u potencjalnych kontrahentów wywołać proste pytanie: „Czemu?”

Czy firma ma tak niskie poczucie własnej wartości? Czy uważa, że jej usługi nie są najwyższej jakości? Czy jest to może lęk przed poznaniem prawdy o sobie? Żadne z tych pytań, jeśli postawi je sobie klient w stosunku do określonej firmy, nie podniesie jej szans na rynku. Wręcz przeciwnie, może spowodować chęć znalezienia takiego kontrahenta, którym inni klienci wypowie dzieli się pozytywnie.

Koniec sierpnia przyniósł wyniki II edycji programu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”. Warto sprawdzić, kto dołączył do szacownego grona i kto utrzymał swoją pozycję. Tym bardziej, że nie tylko badane firmy poprawiały swoje słabe strony. Po pierwszych doświadczeniach Data Group również udoskonaliła swoje badanie, tak by stało się jak najbardziej wiarygodnym narzędziem dla klienta.

ORGANIZATOR SZKOLEŃ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
II edycja, kategoria firmy szkoleniowe (kolejność alfabetyczna)

 • Akademia Rozwoju Biznesu VIKTORIA TRAINING*
 • Comartin
 • Centrum Edukacji Gospodarczej Infor Training Grupa Wydawnicza INFOR *
 • Dolnośląska Szkoło Bankowa Sp. z o.o.
 • DOOR Poland Sp. z
 • EXBIS – Eksperci Biznesmenom*
 • Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych 5 z o.o.
 • Francuski Instytut Gospodarki Polska FIG Polska Sp. z o.o.
 • Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” – Wielkopolska Szkoła Biznesu *
 • Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa EURODIRECT Sp. z o.o.*
 • INFOVIDE AKADEMIA Sp. z o.o.
 • Instytut Rozwoju Biznesu*
 • Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting *
 • Kuczkowska Lebiedzińska Konsulting
 • Nowe Motywacje Sp. z o.o.
 • OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A.*
 • Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Sp. z o.o.
 • Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia*
 • Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania – Szkolenia i Konsulting 5 z o.o.
 • Przybyliński – Trening Doradztwo i Szkolenia
 • Schenk Institute
 • Speciolist ST *
 • TOPTRADE – sztuka profesjonalnego handlu *
 • Vademecum Doradczo – Szkoleniowa Sp. z o.o. *

* firma bierze udział w badaniu jakości szkoleń cyklicznie, po raz drugi

 

I edycja, kategoria firmy szkoleniowe

 • Akademia Rozwoju Biznesu Victoria Training
 • Anyix
 • Centrum Edukacji Gospodarczej Infor Training Grupa Wydawniczo INFOR
 • Centrum Rozwoju Rachunkowości i Finansów
 • Centrum Szkolenia i Doradztwa CERTUS
 • Centrum Szkolenia Techmex
 • Comartin
 • DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych
 • Dolnośląska Szkoło Bankowa
 • DOOR Training Poland
 • Doradca Consultants ldt./Huthwaite International
 • Eskadra
 • EXBIS-Eksperci Biznesmenom
 • Fart-Pol 8 SENEKA
 • Francuski Instytut Gospodarki
 • Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” – Wielkopolska Szkoła Biznesu
 • Grupa Edukacyjna-Szkoleniowa EUROD IRECT
 • Grupa Szkoleniowo Doradcza Greenhouse
 • Infoyide Akademia
 • Instytut Rozwoju Biznesu – Centrum Prywatyzacji
 • INTEGRA Ośrodek rreningów i Konsultacji
 • Katarzyna Korpalewska Profesja Consulting
 • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
 • Nowe Motywacje
 • OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu
 • Ośradek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia
 • Pathways Polska –
 • Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania – Szkolenia i Konsulting
 • PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa
 • Przybyliński – Trening Doradztwa i Szkolenia (dawniej Kursor)
 • Saftranic
 • Specialist 8 Friends
 • TOPTRADE – Sztuka Profesjonalnego Handlu
 • Vademecum Doradczo-Szkoleniowe

 

Źródło: Gazeta Prawna 25-09-2003
Powrót...