IBD Business School wspiera studenckie inicjatywy edukacyjne

Od wielu lat IBD jako jedna z wiodących i najstarszych w Polsce instytucji w kształceniu kadr dla biznesu regularnie współpracuje z organizacjami studenckimi w ramach pomocy młodym ludziom we właściwym wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.  Dziś studenci, głównie z ostatnich dwóch lat nauki na uczelni, zarówno coraz częściej podejmują mniej lub bardziej stałą pracę zarobkową, ale i coraz aktywniej uczestniczą w różnych formach dokształcania. A w szczególności tych, które pozwalają im uzupełnić i poszerzyć wiedzę i kwalifikacje nabyte podczas studiów o umiejętności i kompetencje, niezbędne do tego, by w miarę szybko odnaleźć się w środowisku pracy i zaadoptować do nowych warunków. Wszak oba te światy – uczelni i biznesu (w szczególności dużych korporacji) różni bardzo wiele. Pierwsze miesiące czy nawet lata pracy zawodowej bywają trudne, często z przypadkowo wybranym pracodawcą czy z powodu zwykłej życiowej konieczności, będąc przyczyną niezadowolenia, frustracji, diametralnej zmiany kwalifikacji zawodowych. Czas studiów jest tym, gdy można więcej dowiedzieć się, więcej zobaczyć czy spróbować bez poważniejszych konsekwencji.

Organizacje studenckie, dobrze rozumiejąc tę konieczność i potrzeby studentów, by bliżej poznać specyfikę życia zawodowego i charakter oczekiwań dzisiejszych pracodawców, podejmują się inicjatyw, które mają na celu udostępnienie studentom możliwości kształcenia jeszcze podczas pobytu w uczelnianych murach. Takimi dobrymi przykładami są: konkurs „Progress Accounting Competition” (trwa VIII edycja) Studenckiego Koła Naukowego Progress, działającego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego czy program edukacyjny „Drogowskazy Kariery”, organizowany po raz dziesiąty przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

W obu projektach IBD Business School uczestniczy regularnie od wielu lat: fundujemy nagrody w postaci bezpłatnego udziału w szkoleniach, nasi eksperci prowadzą warsztaty podczas tych wydarzeń, a także promujemy je na firmowych fanpage’ach w mediach społecznościowych.

Dla młodych ludzi udział w profesjonalnych szkoleniach czy warsztatach biznesowych to także rzadka okazja, by właśnie od doświadczonych trenerów, najczęściej mających wieloletnią praktykę menedżerską, dowiedzieć się, co w pracy zawodowej może nastręczać najwięcej kłopotów czy być powodem rozczarowań w szczególności na jej początku. A źródeł potencjalnych problemów jest wiele. Na przykład, jak nauczyć się pracy zespołowej, by był i rezultat, i indywidualna satysfakcja; jak hierarchizować zadania, sprawy – czy czekać aż wskaże przełożony, czy od początku uczyć się samemu mądrze wybierać to, co najważniejsze w danym dniu lub w konkretnym projekcie (działaniu); wreszcie, jak się nauczyć przekonywać do swoich racji i pomysłów nie tylko kolegów, ale i właśnie przełożonych.

W pracy spędzamy większość naszego życia, zatem im wcześniej zrozumiemy, czym ona jest, nie tylko na poziomie kwalifikacji czy odpowiedzialności, ale i na poziomie interpersonalnym, tym ścieżka zawodowa będzie po prostu trochę mniej sinusoidalna. I więcej czasu, i energii pozostanie na życie prywatne, zainteresowania oraz samokształcenie, rzecz jasna, ale już bardziej dopasowane do profilu zajmowanego stanowiska, branży czy ambicji zawodowych.

Zobacz także pełną ofertę otwartych programów szkoleniowych IBD Business School.

 

Na zdjęciach od lewej: sala w Sienna Training Centre oraz sala w Green Parku w Serocku.

 

Powrót...