IBD Business School zaprasza na szkolenia dla liderów

Wizerunek lidera

Menedżer, który aspiruje do roli uznanego lidera w organizacji (dziale, zespole) powinien mieć nie tylko odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje. Musi przede wszystkim umieć stawiać czoła trudnościom, podejmować na czas decyzje czy „otwierać furtki” podwładnym tam, gdzie sami nie mogą. Ich praca staje się dziś coraz bardziej samodzielna, klasyczne kierowanie odchodzi w przeszłość. W nowoczesnym przywództwie najbardziej liczy się to, w jakim stopniu pracownicy mają zapewnioną możliwość profesjonalnego wykonywania obowiązków, z jednej strony, oraz twórczego, nietypowego, nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów czy do nowych wyzwań, z drugiej. Nasze szkolenia dla przyszłych liderów pomagają uczestnikom odkryć w sobie cechy przywódcze i zidentyfikować obszary do dalszego rozwoju.

Szkolenia dla przyszłych liderów

Szkolenia dla przyszłych liderów: czego się nauczysz?

Szkolenia z przywództwa oferowane przez IBD Business School kładą nacisk zarówno na diagnozę i doskonalenie kompetencji przywódczych uczestników, jak i na ich przygotowanie do opartej na zaufaniu współpracy. Takiego współdziałania, które daje wymierne (mierzalne) rezultaty dla organizacji i satysfakcję zawodową tak dla zespołu, jak i jego lidera.

Nasza oferta z przywództwa to certyfikowane szkolenia:

Aby wybrać szkolenie i wypełnić formularz zgłoszenia, zapraszamy na stronę z pełnym kalendarzem szkoleń otwartych

Powrót...