IBD opracuje testy kompetencyjne dla Służby Celnej

Izba Celna w Toruniu i IBD Business School 7 maja 2015 r. podpisały umowę na zakup testów do badania kompetencji na potrzeby rekrutacji wewnętrznej w całej Służbie Celnej. Z upoważnienia Ministra Finansów umowę podpisał Dyrektor Izby Celnej w Toruniu insp. Wojciech Baranowski oraz Pełnomocnik Wykonawcy Wiceprezes Zarządu IBD Business School Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Pani Mirosława Maria Dziedzic-Hanc. Jej podpisanie było zwieńczeniem wielomiesięcznych prac komisji przetargowej, powołanej w Izbie Celnej w Toruniu.

Dyrektor Izby Celnej w Toruniu oraz Wiceprezes Zarządu IBD Business School Sp. z o. o. podpisują umowę na zakup testów kompetencyjnych dla Służby Celnej.

Rolą IBD będzie stworzenie testów badających kompetencje funkcjonariuszy celnych na potrzeby rekrutacji wewnętrznej. Testy będą dostosowane do badania indywidualnych kompetencji niezbędnych do realizacji zadań na konkretnym stanowisku, a ich obsługa wspomagana specjalnie przygotowanym w tym celu systemem informatycznym.

Podwaliny nowatorskiego podejścia w Służbie Celnej do badania kompetencji kapitału ludzkiego znalazły się po raz pierwszy w dokumencie pn. „Model kompetencji w Służbie Celnej”, zatwierdzonym w 2012 r. przez Szefa Służby Celnej.

Źródło: Izba Celna w Toruniu Autor: Mariusz Ziarnowski

Więcej na stronie Izby

Powrót...