Informatyka w zarządzaniu wiedzą

Instytut objął patronat honorowy nad konferencją „Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą”, która odbędzie się 15 listopada w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Jej organizatorem jest Mulitrain.pl., a partnerem merytorycznym – Collegium Civitas.

Tematem przewodnim konferencji jest podejście do zarządzania wiedzą jako połączenia dwóch dziedzin: technik informacyjnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim, co z jednej strony pozwala firmom na zwiększenie szans uzyskania przewagi konkurencyjnej, a z drugiej – maksymalnie wykorzystać swój potencjał intelektualny i techniczny.

Podczas spotkania będą omawiane m.in. takie zagadnienia, jak: narzędzia wspomagające pracę grupową, narzędzia komunikacyjne; systemy obiegu i zarządzania dokumentami; systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe; bazy wiedzy, hurtownie danych; narzędzia nauczania zdalnego; portale korporacyjne, intranet, ekstranet; systemy do zarządzania bezpieczeństwem.

Powrót...