Instytut dla studentów

Od 7 lat Instytut funduje nagrody dla laureatów corocznej Internetowej Gry Giełdowej dla Studentów, współorganizowanej przez „Parkiet”, a od początku 2008 roku uczestniczy w Akcji Rozwijania Czytelnictwa wśród studentów, prowadzonej przez „Rzeczpospolitą”.

Jako jeden ze sponsorów nagród w Internetowej Grze Giełdowej dla Studentów, podobnie jak w ubiegłych latach, Instytut przyznał dwóm laureatom VII edycji wyróżnienie w postaci bezpłatnego uczestnictwa w prestiżowym szkoleniu – Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. W tym roku nagrody Instytutu otrzymali zdobywcy III i IV miejsca – Krzysztof Rzym i Dariusz Pilich.

Instytut kontynuuje także współpracę z „Rzeczpospolitą”. Od początku 2008 roku w ramach Akcji Rozwijania Czytelnictwa sponsoruje gazetę w wydaniu elektronicznym dla blisko 100-osobowej grupy studentów. Akcja jest poszerzoną formułą dotychczasowej współpracy, polegającą na zakupie dziennika „Rzeczpospolita” dla uczestników szkoleń, które odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Instytutu w Serocku.

W Polsce minęły już czasy, gdy studia kojarzyły się z dość beztroskim podejściem do przyszłej pracy zawodowej i gdy poszukiwania miejsca zatrudnienia najczęściej zaczynały się dopiero po uzyskaniu dyplomu. Dziś nawet ukończenie najlepszej uczelni nie jest wystarczającą przepustką do sukcesu zawodowego, jeśli szczęśliwy posiadacz dyplomu nie ma jasnej wizji swojej przyszłej kariery zawodowej.

Zwykle po kilku miesiącach tzw. codzienność firmowa weryfikuje, czasem boleśnie, przydatność umiejętności, wiedzy i kwalifikacji świeżo upieczonego pracownika. Dlatego to lata studiów, z reguły związane z pierwszymi doświadczeniami w pracy zawodowej – często dorywczej, nie zawsze zgodnej z profilem zdobywanego wykształcenia – stały się tym okresem w życiu młodych ludzi, który pozwala im wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju zawodowego. Mówiąc prościej: co chcieliby robić, na jakim stanowisku, w jakiej branży, w jakim kraju, aby praca była koniecznością, co prawda, ale akceptowaną i lubianą.

Instytut Rozwoju Biznesu, na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w doskonaleniu kadr, wychodzi z założenia, że permanentne dokształcanie zawodowe to stały, nie sporadyczny, element naszej aktywności zawodowej. Będzie tym skuteczniejsze, im wcześniej uda się nam określić chociażby w zarysie swoje główne cele zawodowe. Podobnie, jak czynią to mądre organizacje, traktując w sposób integralny własny rozwój i swoich pracowników.

Powrót...