Instytut wśród największych firm szkoleniowych w Polsce

Według rankingu firm szkoleniowych, opublikowanym w czerwcowym numerze magazynu ekonomicznego „Home&Market”, Instytut Rozwoju Biznesu jest siódmą co do wielkości firmą szkoleniowo-doradczą w Polsce pod względem wielkości przychodów za 2007 rok.

Struktura przychodów – w porównaniu z rokiem 2006 i wcześniejszymi – uległa znacznej zmianie. O ile wcześniej Instytut świadczył głównie usługi szkoleniowe, o tyle od ubiegłego roku, po redefinicji strategii, coraz większą pozycję w przychodach zajmują projekty doradcze i badawcze. Zmienia się odpowiednio i struktura klientów Instytutu: przybywa firm dużych, które coraz częściej podejmują długofalową i bardziej kompleksową współpracę w zakresie nie tylko doskonalenia kadr, ale i poprawy jakości zarządzania. W tym drugim przypadku realizowane są projekty na rzecz usprawnienia funkcjonowania organizacji. Na zlecenie firm Instytut przeprowadza m. in. badania kultury organizacyjnej, poziomu przygotowania kadr menedżerskich i specjalistycznych czy diagnozę barier w rozwoju i przyczyn zmniejszenia zdolności konkurowania w warunkach coraz bardziej globalizującego się rynku.

Ponadto, w strukturze przychodów zwiększa się udział zamkniętych projektów szkoleniowych, organizowanych w formie wielosesyjnych, certyfikowanych szkoleń, w tym studiów podyplomowych. Trzeba także odnotować, że w liczbach bezwzględnych przychód ze szkoleń otwartych także systematycznie rośnie.

Na znaczącą poprawę kondycji finansowej Instytutu i powiększenie skali działania o nowe dziedziny wspierania rozwoju biznesu niewątpliwie duży wpływ ma szerokie grono trenerów, wykładowców i konsultantów, wywodzących się zarówno z ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, jak i ze środowiska biznesu. We wspomnianym rankingu Instytut zajął czwarte miejsce pod względem liczby trenerów. Ich praktyczna wiedza, doświadczenie w kształceniu kadr, a w wielu przypadkach – unikalna wręcz pasja uczenia, np. u prof. Victora Marka Borunia, są jedną z ważniejszych gwarancji wysokiego poziomu szkoleń, a co za tym idzie – satysfakcji klientów i wymiernych korzyści dla ich pracowników.

Atutem Instytutu jest także własne Centrum Konferencyjne w Serocku. Gości coraz więcej firm szkolących własnych pracowników czy organizujących nad Zalewem Zegrzyńskim imprezy integracyjne oraz instytucji, dla których ośrodek w Serocku stał się ulubionym miejscem na konferencje czy spotkania firmowe. Jesienią br., gdy zakończy się remont części budynku, Centrum poszerzy zakres świadczonych usług i znacząco podniesie ich standard.

Powrót...