Jak zmierzyć inwestycje w rozwój pracowników?

W światowej praktyce biznesowej mierzenie efektywności działań rozwojowych staje się stopniowo standardem. A jak jest w Polsce? Odpowiedź na to pytanie będzie przedmiotem kolejnego spotkania z cyklu „HR na śniadanie”, które serwis HRNews organizuje 22 sierpnia w Centrum Sienna w Warszawie.

Na stronie wydarzenia czytamy, że polską praktykę szkoleniową – wg  ogólnopolskiego badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej – charakteryzuje m.in. ogólne formułowanie celów szkoleń i odniesienie do kompetencji, nie zaś do wpływu na efektywność biznesu. Podobnie, kładzie się nacisk na jakość i atrakcyjność szkoleń, a nie na przyszłe rezultaty. W analizie potrzeb szkoleniowych nie uwzględnia się przełożenia wiedzy i umiejętności pracowników na potencjalny wzrost dochodów firmy, koncentrując się bardziej na określeniu luk kompetencyjnych. Przy takim podejściu firmy szkoleniowe nie są pełnoprawnymi partnerami biznesowymi, a raczej tylko wykonawcami  programu dydaktycznego. Wiele do życzenia pozostawiają także sposób oceny rezultatów działań szkoleniowych czy pomoc przełożonych w zastosowaniu kompetencji nabytych podczas szkolenia, gdyż „… w procesie szkoleniowym nie ma fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy”.

Instytut Rozwoju Biznesu jest partnerem cyklu „HR na śniadanie”. Więcej o tematyce spotkania i zgłoszenia.

Powrót...