Każdy menedżer musi znać finanse firmy

prof. Ewa Latoszek

Źródło: Gazeta Bankowa, 13.09.2004

 

Studia podyplomowe z zakresu finansów polecane są zwłaszcza tym, którzy mają nikle pojęcie o księgowości czy zarządzaniu ryzykiem finansowym, ale wiedza ta potrzebna jest im w wykonywaniu pracy.

Studenci zainteresowani sektorem finansów mogą wybierać spośród tematyk bardzo ogólnych, np. Finanse i Rachunkowość (Instytut ZTI), jak i specjalistycznych – np. Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych (Wyższa Szkota Bankowa w Poznaniu) czy Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego (Wyższa Szkota Bankowa w Gdańsku). Specyficznym rodzajem studiów dla tych osób są kursy (niebędące studiami podyplomowymi) przygotowujące do egzaminów na międzynarodowe kwalifikacje zawodowe (ACCA, CIA czy CFA) prowadzone przez kilka firm, m.in. Ernst & Young Academy of Business czy Instytut Rozwoju Biznesu.

Nowością na rynku edukacyjnym są studia podyplomowe organizowane przez uczelnię i firmę szkoleniową. Taką propozycją są Executive Studies in Finance – kurs prowadzony wspólnie przez warszawską Szkołę Główną Handlową oraz Ernst & Young Academy of Business. Nowatorstwo nie polega jedynie na tym, że zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy – teoretycy i praktycy z SGH, jak i trenerzy biznesowi z E&Y, ale również na formule studiów, które mają cechy typowych studiów podyplomowych i MBA.

Specyfikę ich można zauważyć już na etapie rekrutacji. Dyplom ukończenia szkoły wyższej nie wystarcza, aby się dostać na Executive Studies in Finance. Konieczne jest również ukończenie 27 lat oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Ten warunek powoduje, że uczestnicy posiadają pewne wyobrażenie i wiedzę na temat dziatalności firmy, a tym samym poziom zajęć może być wyższy, niż gdyby brali w nich udział świeżo upieczeni absolwenci– uważa Marinos Athanassiou z Ernst & Young Academy of Business.

Z drugiej jednak strony, nie ma wymogu dotyczącego ukończonego kierunku czy uczelni. To propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą poznać lepiej znaczenie finansów w zarządzaniu firmą – zapewnia Marinos Athanassiou. Dla menedżerów zajmujących się nie tylko księgowością czy bankowością, ale i marketingiem, produkcją czy sprawami personalnymi.

Program poświęcony jest przede wszystkim finansom, ale nie ogranicza się tylko do umiejętności zbierania i rejestrowania danych historycznych oraz sporządzania wyciągów ze sprawozdań finansowych. Jego celem jest nabycie umiejętności analizowania danych finansowych oraz podejmowania działań w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym. To nie księgowość, lecz studia aktywnego wykorzystywania finansów w podejmowaniu decyzji biznesowych – mówi Athanassiou.

Główne obszary objęte programem, to sprawozdawczość finansowa według IAS oraz US GAAP, strategie finansowe w kontekście krajowym i międzynarodowym, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie informacją i audyt wewnętrzny, zarządzanie i strategia, zagadnienia prawne oraz podatkowe. Zajęcia są w dużej mierze prowadzone na zasadzie rozwiązywania konkretnych problemów (case studies) w grupach pod okiem prowadzącego, co jest kolejnym elementem upodobniającym Executive Studies in Finance do studiów MBA.

Ale to nie jedyne podobieństwa. ESF prowadzone są w języku angielskim (jego znajomość na poziomic minimum średnio zaawansowanym jest sprawdzana podczas rekrutacji), a każdy przedmiot kończy się egzaminem, przed którym organizowane są intensywne kursy „przypominające”. Studia trwają prawie dwa lata (najbliższa edycja – od września 2004 roku do lutego 2006 roku), a kosztują 8000 eur.

Inaczej też wygląda zaliczenie kursu. Nie wystarczy zdanie wszystkich egzaminów. Konieczne jest również uzyskanie pozytywnych wyników z trzech tzw. zintegrowanych analiz przypadków dotyczących zarządzania finansami. Dodatkowo uczestnik musi dostarczyć z miejsca pracy dokument potwierdzający posiadanie minimum umiejętności, które nabył na kursie, oraz wykazać, że przez co najmniej trzy lata pełnił funkcję kierowniczą na średnim lub wysokim szczeblu. Ten ostatni wymóg dotyczy okresu nie tylko przed rozpoczęciem kursu – można go dopełnić w trakcie studiów lub już po zdaniu wszystkich egzaminów. Na zakończenie studiów odbywa się rozmowa, podczas której słuchacz odpowiada na pytania związane z jego doświadczeniem zawodowym.

Studia ESF kładą o wiele większy nacisk na praktykę niż tradycyjne studia podyplomowe z zakresu finansów. Zajęcia często polegają na rozwiązywaniu zadań w małych grupach pod kierunkiem wykładowcy. Nieco inny jest też program -większy nacisk położono na rozumienie rachunkowości i analizę sprawozdań finansowych. Celem tych studiów jest pokazanie słuchaczom-menedżerom, jak sprawnie zarządzać firmą w warunkach rosnącej konkurencji i globalizacji.

 

Prof. dr hab. Ewa Latoszek jest dyrektorem programu EFS.

Powrót...