Kompetencje menedżerów sprzedaży. Od audytu do szkolenia

W czasach tak silnych turbulencji, jakie obecnie przeżywamy w gospodarce – tej lokalnej i tej światowej, kompetencje menedżerów sprzedaży stają się krytycznie ważne. Oczywiście, w każdym kryzysie są branże, którym on służy, choć i one muszą dostosować swoje sposoby działania do nowych warunków. Jednak zdecydowana większość firm w czasie kryzysu funkcjonuje w warunkach permanentnej niepewności. I często dotyczy ona chociażby utrzymania się na rynku. Występuje (obecnie to głównie konsekwencje pandemii, ale nie tylko) zarówno w sferze zmieniającego się nieomal z dnia na dzień prawa, jak i w szeroko rozumianej logistyce. W takich warunkach umieć sprzedać oznacza co najmniej przetrwać i utrzymać zatrudnienie. A to w kryzysie jest już bardzo wiele. Na szczęście, z najnowszych analiz – początek maja 2023 roku – dotyczących trendów gospodarczych wynika, że zarysowują się oznaki pozytywnych zmian. Inflacja zaczyna spadać, rynek usług ożywia się, także widać poprawę w niektórych branżach wytwórczych.

Kompetencje menedżerów sprzedaży – diagnoza

kompetencje menedżerów sprzedażyIBD Business School ma wypracowany przez lata sprawdzony model doradczo-rozwojowy nie tylko dla menedżerów sprzedaży, ale i szerzej: dla wszystkich pracowników, odpowiedzialnych za sprzedaż.

W ramach projektów zamkniętych oferujemy pogłębiony audyt kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży. Pozwala on przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jakie zasoby mamy do dyspozycji. Czy jakość tych kompetencji jest wystarczająca w sytuacjach kryzysowych?

W diagnozie kompetencji IBD stosuje audyt oparty na krzyżowaniu wyników pochodzących z wielu źródeł. Są to m.in. metoda assessment i development centre, wywiady, testy kompetencyjne. Dobór narzędzi badawczych jest w projektach zamkniętych ustalany zawsze wspólnie ze zleceniodawcą projektu. Przeanalizowane i uogólnione wnioski są podstawą do sformułowania konkretnych rekomendacji dla organizacji.

Kompetencje menedżerów sprzedaży – wybór odpowiedniego szkolenia

kompetencje menedżerów sprzedaży - ASMPzedażyZ dobrze sformułowanych rekomendacji powinny bowiem wynikać precyzyjne cele szkoleniowe dla osób objętych badaniem. Mogą one być skierowane na krótkie, wąsko tematyczne szkolenia (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb). Mogą też podnieść swoje kompetencje i umiejętności uczestnicząc w zaawansowanych programach szkoleniowych. Jednym z nich jest Advanced Sales Management Program (ASMP) – Akademia Menedżera Sprzedaży, certyfikowany przez IES.

IBD Business School adresuje ASMP do ambitnych menedżerów, którzy chcą umieć definiować cele sprzedażowe swoich zespołów odpowiednio do sytuacji na rynku. Chcą umieć wyznaczać określone wskaźniki, które będą zarówno adekwatne do oczekiwań przełożonych, jak i zrozumiałe dla zespołu. Wskaźniki nie mogą być źródłem negatywnych emocji wśród pracowników. Należy starać się je tak określać, aby były realistyczne w danym czasie i miejscu. To najbardziej motywuje pracowników do efektywniejszej pracy, a w konsekwencji – przekraczania tychże wskaźników. Na pewno takimi nie są liczby i procenty „wzięte z sufitu”, często będące wyrazem wygórowanych ambicji przełożonych niż rzeczywistych możliwości.

Zapraszamy do kontaktu

Powrót...