Konferencja. Fundusze unijne – szansa na rozwój

Termin i lokalizacja Warszawa, 07.11.2007 - 07.11.2007

Założenia i tematyka konferencji

 

7 listopada 2007, Hotel MDM w Warszawie, pl. Konstytucji 1, godz. 930-1500

 

Cele konferencji

 • przedstawienie tych obszarów aktywności gospodarczej, w których są największe możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w najbliższych latach;
 • przegląd dotacji unijnych i rządowych dla przedsiębiorstw;
 • omówienie problematyki zabezpieczeń z funduszu poręczeń unijnych;
 • przedstawienie wymogów formalnych, jakie należy spełnić, aby skutecznie aplikować o fundusze unijne.

W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę o możliwościach skorzystania z dotacji unijnych. Dzięki pomocy finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego udział w konferencji był bezpłatny.

 

Założenia projektu

 • Konferencja informacyjno-promocyjna na temat pozyskiwania środków pomocowych wspierających rozwój przedsiębiorstw
 • Ukazanie obszarów, w których jest szansa na uzyskanie dofinansowania, oraz metod pomocnych w tych działaniach
 • Grupa docelowa – przedsiębiorcy
 • Uczestnictwo w konferencji – bezpłatne

Tematyka konferencji

 1. Priorytety Unii Europejskiej we wspieraniu regionów
 2. Przegląd dotacji unijnych i rządowych dla przedsiębiorstw: przeznaczenie i adresaci
 3. Zabezpieczenia z Funduszu Poręczeń Unijnych
 4. Rozwój kadr a fundusze unijne – cele, beneficjenci, formy doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 5. Analiza żywego przykładu. Ukazanie, jak dotacje unijne przekładają się na rzeczywiste efekty i rozwój przedsiębiorstw
 6. Jakie wymogi formalne należy spełniać, jak się należy przygotować, aby aplikować o dotacje unijne. Kto i na jakie cele może skorzystać z funduszy unijnych. Jakie działania i wydatki kwalifikują się na udzielenie wsparcia
 7. Podobieństwa i różnice w aplikowaniu w starej i nowej perspektywie finansowej. Procedura aplikowania i oceny wniosków
 8. Pozafinansowe efekty funduszy unijnych. Podatkowe zagadnienia funduszy unijnych

 

Współorganizatorzy konferencji: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Instytut Rozwoju Biznesu

 

Partner konferencji

Patronat medialny: Prawo Przedsiębiorcy, Fundusze Europejskie

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi