Konkurs Dyrektor HR roku. Konferencja „HR przy kawie”

Termin i lokalizacja Warszawa, 18.11.2013 - 18.11.2013

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie! Może w nim uczestniczyć osoba zawodowo zajmująca się działaniami z zakresu HR. Będą m.in. przyznane wyróżnienia  w dwóch kategoriach: „Dyrektor HR Roku” i „Osobowość HR Roku”. Szczegóły regulaminu  – na  stronie konkursu.

Zapraszamy także w imieniu Organizatora do bezpłatnego udziału w konferencji „HR przy kawie”, która odbędzie się 18 listopada 2013 r., w Centrum Konferencyjnym Zielna 37.

Ramowy program:

Sesja główna:

I. HR Biznes Partner jako system czy partnerstwo biznesowe, jako relacja HR z menedżerami – szansa rozwoju kompetencji HR zgodnych z trendami rynkowymi

II. Metodyka zmian postaw pracowniczych i aspekt motywacyjny zmiany behawioralnej

III. Standaryzacja procesów sprzedażowych – wdrożenie i rezultaty, case study

Stoliki dyskusyjne:

  1. Gry szkoleniowe – obszary zastosowań dla różnych rodzajów gier.
  2. HR Biznes Partner, jako system, czy partnerstwo biznesowe jako relacja HR z menedżerami.
  3. Metodyka ewaluacji projektów rozwojowych, narzędzia i realia.
  4. Metodyka zmian postaw pracowniczych i aspekt motywacyjny zmiany behawioralnej.
  5. Jak korzystać z efektów Employer Brandingu w rekrutacji i nie tylko?
  6. Zarządzanie talentami, ścieżki karier, budowanie rezerwy kadrowej, mentoring – rozdzielne projekty czy pełna synergia zarządzania potencjałem ludzi.
  7. Wyzwania restrukturyzacji zatrudnienia – jak wykorzystać spektrum działań rekrutacji wewnętrznej, zwolnień, mobilności zadaniowej i kompetencyjnej, procesu adaptacji itp.
  8. Jak przygotować kadrę menedżerską do partnerstwa w procesie pozyskiwania właściwych ludzi do właściwych zadań?
Udział w konferencji jest bezpłatny
Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi