Konwent HR o aktualnych trendach w systemach wynagradzania i motywowania pracowników

Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Instytutu Rozwoju Biznesu i Beata Stola, Dyrektor Personalna Aster sp. z o. o. wśród głównych prelegentów XXI konferencji z cyklu Konwent HR: „Wynagrodzenia i motywacja, czyli jak zadbać o odpowiednią efektywność pracowników”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 20-21 listopada 2007 w hotelu Sheraton w Warszawie.

Podczas drugiej sesji plenarnej, Beata Stola i Włodzimierz K. Buśkiewicz przedstawili swoje opinie i doświadczenia zarządcze na temat wpływu kultury i klimatu organizacyjnego na motywację i zaangażowanie pracowników. W szczególności skoncentrowali się na następujących zagadnieniach: jak budować klimat organizacyjny, sprzyjający osiąganiu wyników i rozwojowi pracowników, jak inteligencja emocjonalna kadry menedżerskiej wpływa na sposób i jakość zarządzania?

Wystąpienie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. W ankietach pokonferencyjnych średnia ocen za wartość merytoryczną prelekcji wyniosła 4,6 w skali od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa). W ankietach nie było żadnej negatywnej opinii. Beata Stola i Włodzimierz Buśkiewicz uzyskali jeden z najlepszych wyników z całego grona prelegentów.

Powrót...