Krzysztof Aleksy Lis

Źródło: Dziennik Zachodni, 07.02.2005 r.

 

KRZYSZTOF ALEKSY LIS – dr. Pionier polskiego rynku kapitałowego i jeden z głównych twórców koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zasłużony dla przemian gospodarczych w Polsce.

Szef Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i sekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, pełnomocnik rządu ds. przekształceń własnościowych. Ekspert Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Doradca ds. prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Pierwszy laureat Nagrody Lesława A. Pagi. Zmarł tragicznie.

(WB)

 

Powrót...