Menedżer przyszłości liderem zespołu

Zapraszamy Państwa do udziału w programie Przywództwo w biznesie. Doskonalenie umiejętności menedżerskich, licencjonowanym przez International Education Society. Założeniem programu jest przygotowanie menedżerów do pełnienia funkcji przywódczych w firmie poprzez dostarczenie im wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na rezultatach, zarządzania firmą i jej głównym zasobem – współpracownikami.

Każda z pięciu sesji charakteryzuje interaktywna metoda kształcenia, która polega na uczeniu się poprzez działanie, co pozwala na rozwijanie samoakceptacji i samooceny, zdobywanie praktycznych umiejętności i poznanie rezultatów ich stosowania. Treningowy charakter szkolenia umożliwia jego uczestnikom nie tylko podnoszenie swoich indywidualnych kwalifikacji, ale również sprzyja uczeniu się technik zespołowego podejmowania decyzji oraz twórczego myślenia i działania. Umiejętności menedżerskie przyswajane są w trakcie ćwiczeń indywidualnych (odgrywanie ról) i grupowych (analiza przypadków, projektowanie rozwiązań sytuacyjnych, dyskusje grupowe) oraz miniwykładów, które poprzedzają ćwiczenia bądź stanowią podsumowanie ich przebiegu.

Powrót...