Certificate in Business Mentoring. Kompetencje mentorskie w biznesie

Mentoring  w organizacji

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie z mentoringu. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na tych kompetencjach mentorskich, które są istotne i wymagane w mentoringu w organizacjach. Mentoring to jedna z najstarszych i najefektywniejszych metod kształcenia i rozwoju. Również w biznesie odgrywa coraz większą rolę. W szczególności jest to widoczne w trudniejszych czasach, gdy unikatowe kompetencje, wiedza, dialog i doświadczenie stają się niezbędne w poszukiwaniu odpowiedzi na nowe wyzwania. Osoba, która pełni taką rolę w organizacji, musi być autorytetem dla swoich podopiecznych. Musi umieć ich inspirować i wspierać w pracy. I to w taki sposób, aby czuli, że taka mentorska opieka jest im potrzebna i przynosi korzyści.

W mentoringu organizacyjnym bardzo istotnym elementem jest umiejętność przekonywania pracowników do autorefleksji i krytycznej analizy otaczających zjawisk. Ważna jest także umiejętność rozpoznawania i definiowania źródeł problemów. Mentor bowiem przede wszystkim uczy samodzielności i odpowiedzialności.

mentoring

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Szkolenie z mentoringu dla menedżerów, trenerów, coachów, liderów zespołów lub projektów

Prowadzący zajęcia na szkoleniu Certificate in Business Mentoring to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w biznesie, jak i w edukacji kadr dla biznesu, co jest szczególnie ważne w tej dziedzinie. Program jest adresowany do osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje mentoringowe – menedżerów, trenerów, coachów czy liderów zespołów lub projektów.

Szkolenie składa się z 6 dwudniowych sesji:

  1. Mentoring w organizacji. Ścieżka rozwoju mentora
  2. Indywidualne kompetencje mentora. Poznaj siebie
  3. Efektywna relacja mentorska. U źródła efektywności
  4. Mentoring grupowy. Zarządzanie procesem uczenia się w grupie
  5. Rozwój kompetencji mentee. Rozumieć, dostosować się, prowokować do rozwoju
  6. Toolbox mentora. Pakiet skutecznych narzędzi

Podczas zajęć stosowane są aktywne metody szkoleniowe, takie m.in. jak gry szkoleniowe, case study, filmy instruktażowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski.

|Zobacz: Pełny kalendarz szkoleń

|Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu? Skontaktuj się z Działem Szkoleń Otwartych (tel. 695 330 033,695 119 911), szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Powrót...