Mentoring w biznesie. Rola mentorów w rozwoju pracowników

Zapraszamy do lektury artykułu Miry Dziedzic-Hanc o tym, dlaczego mentoring w biznesie może być skuteczną metodą w rozwoju pracowników. „Mentoring w organizacji – pisze autorka – wyróżnia przede wszystkim to, że ze swej istoty opiera się na wiedzy, kompetencjach, doświadczeniu, które są zgromadzone wewnątrz firmy. Mentor nie jest ekspertem, który przychodzi z zewnątrz i którego można wynająć. Mentorami stają się ci pracownicy, którzy za takich są uznawani przez współpracowników i kierownictwo firmy dzięki swojej wiedzy, kwalifikacjom zawodowym, reprezentowanym wartościom etycznym, doświadczeniu i, co ważne, dzięki zaufaniu, którym są darzeni.”

Mentoring w biznesie – jak pracuje mentor

Mentoring w biznesieW artykule autorka porusza takie zagadnienia, jak ścieżka rozwoju mentorów, specyfika ich pracy i rola w organizacji, mentoring grupowy i znaczenie w nim komunikacji interpersonalnej czy rozwój kompetencji mentoringowych. W kontekście tych zagadnień autorka szczegółowo omawia zakres tematyczny certyfikowanego programu szkoleniowego dla mentorów – Certificate in Business Mentoring (CBM). To autorski program kształcenia, który adresujemy nie tylko do menedżerów, już będących mentorami, ale i do osób, które zarządzają zespołami lub pełnią funkcję HR Business Partnerów.

Szkolenie Certificate in Business Mentoring polecamy także coachom i trenerem, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o mentoringu. Poznać jego główne zasady czy zrozumieć, czym się różni od klasycznych szkoleń czy coachingu. Rozróżnianie tych metod kształcenia w przypadku prowadzenia profesjonalnego i odpowiedzialnego mentoringu w organizacji ma bowiem kluczowe znaczenie w szeroko rozumianym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W szczególności dotyczy to budowania kapitału ludzkiego w zakresie najważniejszych dla firmy kompetencji i kwalifikacji. Mentoring w biznesie coraz bardziej jest doceniany w zarządzaniu wiekiem i działaniach związanych z planowaną sukcesją.

W artykule Mira Dziedzic-Hanc podkreśla, że mentor to taka osoba, która „…powinna się cieszyć niekwestionowanym autorytetem w zespole – zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe, konkretne osiągniecia, jak i postawę etyczną. Musi mieć wewnętrzną potrzebę dzielić się tym wszystkim, co potrafi robić najlepiej, czego się sama nauczyła, jakie doświadczenia zawodowe były jej bezpośrednim udziałem, wreszcie,  jakie wnioski i konkluzje chciałaby przekazać innym jako wskazówki czy inspiracje.”

Uczenie przez doświadczenie

Autorka zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt pracy mentora. Chodzi mianowicie o umiejętność krytycznej analizy swojej pracy. Niewątpliwie, mogą w niej, jak w każdej innej pracy, być nie tylko sukcesy, ale i niepowodzenia. Mentor, pracując z podopiecznymi, zwanymi z angielska mentee, powinien umieć też się do nich odwoływać. Warto z pewnością pokazywać przyczyny takich niepowodzeń. Taka obiektywna analiza pomoże unikać ich w przyszłości przez osoby mentorowane.

Mentoring w biznesie, szczególnie w obecnych trudnych czasach, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Niezwykle pomocne są nowoczesne narzędzia, które wykorzystuje się w procesach kształcenia. Dzięki nim można odpowiednio różnicować metodykę zajęć w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb osób uczących się.

Polecamy uważnej lekturze artykuł „Monitoring w organizacji” Miry Dziedzic-Hanc, Wiceprezes IBD Business School. Autorka jest ekspertką w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w szczególności w dziedzinie kształcenia kadr dla biznesu.

 

Ważne linki:

Skontaktuj się z nami:

 

Powrót...