Ministerstwa uczą się

Do końca września Instytut zrealizuje dla Uniwersytetu Warszawskiego cykl usług coachingowych, zgodnie z zamówieniem publicznym, w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Ministerstwa Uczące Się”. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych – coachingu dla pracowników departamentów ministerstw: środowiska, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej i rozwoju regionalnego.

Projekt MUS, którego głównym celem jest wzmocnienie skutecznego uczenia się w administracji publicznej, ma dać odpowiedź na pytania: o istotę mechanizmu tych procesów, obecny jego stan, o światowe praktyki wspierania procesów organizacyjnego uczenia się i – co jest najważniejsze – o konkretne rozwiązania dla polskich ministerstw.

„Nasze cztery pytania badawcze – czytamy w materiale przetargowym – układają się więc w logiczny cykl prowadzący od poznania i opisania zjawisk, poprzez diagnozę, poszukiwanie inspiracji, aż po ostateczne przetestowanie rozwiązań w krajowym kontekście. Naszą ambicja jest przekazanie ministerstwom skutecznych rozwiązań, opartych na mocnej bazie wniosków z badań empirycznych oraz z najnowszej praktyki międzynarodowej (szersze informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.mus.edu.pl).”

Powrót...