Motywacja, inicjatywa i aktywność

Zgodnie z zamówieniem publicznym Instytut zrealizuje dla kadry kierowniczej PKP PLK SA cykl dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania przez cele. To jedna z metod zarządzania, znana od blisko 60 lat pod angielskim skrótem MBO (management by objectives). W 1954 roku w książce „The Practice of Management” Peter F. Drucker opisał jej główne założenia. Według tej metody najcenniejszymi zasobami przedsiębiorstwa są motywacja, inicjatywa i aktywność pracowników. Aby je wyzwolić i mądrze zagospodarować, podwładni i przełożeni wspólnie określają cele, mierniki oczekiwanych wyników oraz wspólnie przeprowadzają okresowe oceny uzyskanych rezultatów.

Głównym celem cyklu szkoleń, który odbędzie się na przełomie 2013 i 2014 roku, jest podniesienie wiedzy i umiejętności ok. 330 pracowników spółki, co pozwoli im prawidłowo i skutecznie realizować zadania inwestycyjne, w tym współfinansowane ze środków unijnych. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: zasady działania systemu MBO, korzyści z jego wdrożenia; rodzaje i kategorie celów, zasady ich formułowania, delegowanie i kaskadowanie celów, ich rozliczanie i ocenianie.

Powrót...