Rising Leaders Program i High Performance Leadership – najbliższe szkolenia dla liderów

IBD Business School zaprasza na najbliższe szkolenia dla liderów, prowadzone w formule online. Szkolenia Rising Leaders Program (RLP) i High Performance Leadership (HPL) są realizowane według autorskich programów, certyfikowanych przez IBD i International Education Society, zgodnie z wymogami współczesnej metodyki.

Wobec menedżerów, pełniących rolę liderów, zawsze są szczególne wymagania. Na ich barkach bowiem spoczywa odpowiedzialność za sprawną organizację pracy zespołów i działów. Dotyczy to zarówno pracy wykonywanej w biurze czy przedsiębiorstwie, jak i zdalnej w domu. I chodzi nie tylko o zapewnienie sprawnych narzędzi komunikacji, raportowania czy ewidencjonowania. Ważne jest, aby każdy pracownik umiał się odnaleźć na swoim stanowisku. Nikogo nie wolno pozostawiać samemu sobie wobec zadań, które przed nim stoją, i wobec stawianych mu wymagań czy pojawiających się problemów. Mogą one dotyczyć spraw służbowych, ale i prywatnych, w tym zdrowotnych. Liderzy muszą umieć w porę okazać pomoc, wskazywać, co jest w danym momencie priorytetem, a co, choć ważne, może poczekać. Nasze szkolenia są ukierunkowane na kształcenie właśnie takich kompetencji i postaw menedżerskich. Polecamy z pełnym przekonaniem!

Szkolenie podstawowe – Rising Leaders Program (RLP) – jest adresowane do początkujących młodych menedżerów. Zaś High Performance Leadership (HPL) jest szkoleniem zaawansowanym. Pozwala menedżerom z co najmniej kilkuletnim praktycznym doświadczeniem wzmocnić posiadane już kompetencje oraz krytycznie przeanalizować swoje słabe strony w zarządzaniu. Szkolenie ułatwia także zbudowanie planu swojego dalszego rozwoju menedżerskiego.

Najbliższe szkolenia dla liderów – terminy

 Rising Leaders Program (RLP)

 High Performance Leadership (HPL)

Najbliższe szkolenia dla liderów

 

Podczas obu szkoleń są diagnozowane wiedza i umiejętności uczestników przed zajęciami i po ich zakończeniu. Następnie menedżerowie, na podstawie wyników otrzymanej diagnozy, przygotowują we współpracy z prowadzącym trenerem tzw. Indywidualny Plan Rozwoju.

Najbliższe szkolenia dla liderów – główne korzyści

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniach dla liderów, które organizuje IBD Business School, jest zdefiniowanie pojęcia lidera w zespole (organizacji, projekcie). I na tej podstawie zrozumienie istoty mechanizmów budowy zaufania i nabycie umiejętności budowania dobrych relacji w zespole. Takie podejście ułatwia analizę własnego stylu zarządzania i pokonywanie barier w komunikowaniu się z podwładnymi. Pomaga również w rozwiązywaniu konfliktów czy udzielaniu informacji zwrotnej.

Rising Leaders Program (RLP)

Dla początkujących menedżerów udział w szkoleniu Rising Leaders Program (RLP) może stać dobrą okazją, by wspólnie z innymi uczestnikami porozmawiać o tym, co jest najtrudniejsze na początku ich kariery menedżerskiej. Jest co najmniej kilka obszarów, gdzie mogą powstawać sytuacje konfliktowe i nieporozumienia. I dotyczy to zarówno relacji z zespołem, jak i przełożonymi. Zespół z reguły nie śpieszy się z akceptacją działań początkującego menedżera. Często zbyt długo wyczekuje, nie okazując pomocy tak potrzebnej w pierwszym okresie czy nie udzielając na czas niezbędnych informacji. Z kolei przełożony zwykle liczy na szybkie rezultaty nowo mianowanego menedżera, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, czy sam dobrze określił zakres jego obowiązków i czy wyposażył podwładnego w niezbędne uprawnienia. Problemy mogą się także pojawiać na linii początkujący menedżer – klient, jeśli tzw. „wprowadzenie do tematu” było źle przeprowadzone lub w ogóle zastosowano metodę „głębokiej wody”. Skoroś menedżer, to sobie radź.

High Performance Leadership (HPL)

Menedżerowie z doświadczeniem natomiast na szkoleniu High Performance Leadership (HPL) mają wiele możliwości, by z pewnego dystansu spojrzeć na swoje kwalifikacje, zachowania, przeanalizować metody pracy, jakie stosują. Nic tak bowiem dobrze nie sprzyja w pozbyciu się schematyzmu i rutyny, jak wymiana poglądów i dyskusja z osobami o podobnych doświadczeniach przy aktywnej i krytycznej moderacji ze strony prowadzącego. Wszak doświadczeni menedżerowie nie po to przychodzą na szkolenie, by potwierdzić swoje kompetencje, lecz by je rozwinąć i nabyć nowe. Wreszcie także po to, by zobaczyć, gdzie w swojej pracy popełniają błędy, bo np. w ich zespole (dziale, firmie) rotacja jest wyjątkowo częsta.

Szkolenia dla liderów: menedżer musi rozumieć swoją rolę

Każdy menedżer buduje swój własny warsztat, opierając się głównie na doświadczeniu oraz wiedzy wynoszonej ze szkoleń i kursów. Jednakże warunkiem koniecznym w pracy na stanowisku menedżerskim jest kształcenie w sobie umiejętności krytycznego myślenia i autorefleksji. Nasze szkolenia tego uczą. Ważne jest także podejmowanie podczas dyskusji w swoim zespole, ale i z przełożonymi, trudnych tematów. Menedżer bowiem powinien umieć przewidywać, co w przyszłości może stać się barierą w jego pracy oraz starać się zawczasu zapobiegać takim sytuacjom. Niepodejmowanie odpowiednich działań w porę nie tylko skutkuje ewidentnymi stratami działu, firmy, ale przede wszystkim demotywuje zespół.

Liderzy mogą być przed, za zespołem. Mogą być obok. To tylko sposób zarządzania, nie meritum. I nie jest aż tak istotne wbrew różnym sezonowym teoriom różnych guru. Ważne, aby menedżerowie rozumieli, że przede wszystkim muszą stworzyć odpowiednie warunki do spokojnej, kreatywnej pracy dla każdego członka zespołu. Muszą umieć budować klimat zaufania, współpracy i wzajemnej akceptacji, tak aby każdy pracownik czuł się zawsze potrzebny ze swoimi kwalifikacjami, umiejętnościami, zainteresowaniami, odmiennościami. Liderów się nie mianuje. O tym, czy menedżer stanie się liderem, zadecydują jego podwładni.

Zobacz także:

Więcej o szkoleniach z przywództwa

Pełna oferta szkoleniowa

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...