Najbliższe certyfikowane szkolenia dla liderów

IBD Business School zaprasza na najbliższe edycje certyfikowanych szkoleń otwartych dla liderów. Szkolenie podstawowe – Rising Leaders Program (RLP) – jest adresowane do młodych (nowych) menedżerów. Zaś High Performance Leadership (HPL) to szkolenie zaawansowane, które pozwala menedżerom z co najmniej kilkuletnim praktycznym doświadczeniem wzmocnić posiadane kompetencje, krytycznie przeanalizować swoje słabe strony w zarządzaniu i zbudować plan swojego dalszego rozwoju menedżerskiego.

najbliższe szkolenia dla liderów

Oba szkolenia zapewniają uczestnikom zdiagnozowanie  swojej wiedzy i umiejętności przed zajęciami i po ich zakończeniu. Menedżerowie, na podstawie wyników diagnozy, przygotowują we współpracy z prowadzącym trenerem tzw. Indywidualny Plan Rozwoju.

Szkolenia dla liderów – główne korzyści

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniach dla liderów, organizowanych przez IBD Business School, jest zdefiniowanie pojęcia lidera w zespole (organizacji, projekcie). I na tej podstawie zrozumienie istoty mechanizmów budowy zaufania i nabycie umiejętności budowania dobrych relacji w zespole.

Takie podejście ułatwia analizę własnego stylu zarządzania i pokonywanie barier w komunikowaniu się z podwładnymi, w rozwiązywaniu konfliktów czy udzielaniu informacji zwrotnej.

Najbliższe szkolenia dla liderów

10 czerwca: Rising Leaders Program (RLP)

13 czerwca: High Performance Leadership (HPL)

Edycje warszawskie odbywają się w prestiżowym Sienna Training Centre:

szkolenia dla liderów

Zobacz także:

|| więcej o szkoleniach z przywództwa

|| pełna oferta szkoleniowa

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...