Najbliższe certyfikowane szkolenia dla liderów

IBD Business School zaprasza na najbliższe szkolenia dla liderów. Szkolenie podstawowe – Rising Leaders Program (RLP) – jest adresowane do młodych (nowych) menedżerów. Zaś High Performance Leadership (HPL) jest szkoleniem zaawansowanym. Pozwala menedżerom z co najmniej kilkuletnim praktycznym doświadczeniem wzmocnić posiadane już kompetencje oraz krytycznie przeanalizować swoje słabe strony w zarządzaniu. Szkolenie ułatwia także zbudowanie planu swojego dalszego rozwoju menedżerskiego.

Najbliższe szkolenia dla liderów – terminy

 Rising Leaders Program (RLP)

 High Performance Leadership (HPL)

Najbliższe szkolenia dla liderów

 

Podczas obu szkoleń są diagnozowane wiedza i umiejętności uczestników przed zajęciami i po ich zakończeniu. Następnie menedżerowie, na podstawie wyników otrzymanej diagnozy, przygotowują we współpracy z prowadzącym trenerem tzw. Indywidualny Plan Rozwoju.

Szkolenia dla liderów – główne korzyści

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniach dla liderów, które organizuje IBD Business School, jest zdefiniowanie pojęcia lidera w zespole (organizacji, projekcie). I na tej podstawie zrozumienie istoty mechanizmów budowy zaufania i nabycie umiejętności budowania dobrych relacji w zespole.

Takie podejście ułatwia analizę własnego stylu zarządzania i pokonywanie barier w komunikowaniu się z podwładnymi. Pomaga również w rozwiązywaniu konfliktów czy udzielaniu informacji zwrotnej.

Menedżer musi rozumieć swoją rolę

Każdy menedżer buduje swój własny warsztat, opierając się głównie na doświadczeniu oraz wiedzy wynoszonej ze szkoleń i kursów. Jednakże warunkiem koniecznym w pracy na stanowisku menedżerskim jest kształcenie w sobie umiejętności krytycznego myślenia i autorefleksji. Nasze szkolenia tego uczą. Ważne jest także podejmowanie podczas dyskusji w swoim zespole, ale i z przełożonymi, trudnych tematów. Menedżer bowiem powinien umieć przewidywać, co w przyszłości może stać się barierą w jego pracy oraz starać się zawczasu zapobiegać takim sytuacjom. Niepodejmowanie odpowiednich działań w porę nie tylko skutkuje ewidentnymi stratami działu, firmy, ale przede wszystkim demotywuje zespół.

Zobacz także:

Więcej o szkoleniach z przywództwa

Pełna oferta szkoleniowa

Green Park Conference Centre

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...