Najbliższe szkolenia IBD w Katowicach i Warszawie

Polecamy listopadowe edycje programów otwartych z przywództwa, negocjacji oraz dla trenerów biznesu. W szczególności zapraszamy na szkolenia High Performance Leadership (HPL) i Rising Leaders Program (RLP), których pierwsze sesje odbędą się w Katowicach 19 listopada.

Tego samego dnia z kolei, ale w Warszawie, rozpocznie się program Advanced Negotiation Program (ANP), zaś 21 listopada – Business Trainer Certificate (BTC).

Sala szkoleniowa w Sienna Training Centre

P e ł n a  o f e r t a  p r o g r a m ó w  o t w a r t y c h

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Sylwia Maluszycka-Celi
Dyrektor Programów Otwartych

tel. +48 22 768 20 22, kom.+48 695 330 033
e-mail: smaluszycka@ibd.pl

Powrót...