Nowe edycje w nowym roku

Już teraz zapraszamy do zaplanowania udziału w kolejnych edycjach następujących programów szkoleniowych: Certificate in Talent and Career Management (CTCM), Finanse dla niefinansistów – poziom II, High Performance Leadership (HPL) i Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Rozpoczną się one odpowiednio 19, 22, 26 i 31 stycznia. Są jeszcze wolne miejsca. Wszystkie zajęcia odbędą się w Warszawie, w naszym Centrum Szkoleniowym Sienna.

Dlaczego warto skorzystać?

Pierwszy program to przede wszystkim warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku, które pozwalają uczestnikom nie tylko nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych, ale i na bieżąco, w trakcie zajęć otrzymać od prowadzących informację zwrotną dotyczącą konkretnych pytań i wątpliwości.

Z kolei nasze szkolenie z finansów dla niefinansistów od lat cieszy się uznaniem słuchaczy. Jest tak prowadzone, aby menedżerowie, niemający przygotowania finansowego, mogli zrozumieć podstawowe zależności finansowe w prowadzeniu biznesu.

Podczas programu HPL, co warto podkreślić, są wykorzystane takie narzędzia diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich, jak ICP® – Individual Competence Profile, sesje feedbacku „peer to peer” oraz Indywidualny Plan Rozwoju.

A nasz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych gromadzi na każdej edycji komplet uczestników, co świadczy o jego poziomie merytorycznym  i przydatności w przygotowaniu do egzaminu.

Zobacz tematykę szkoleń i zarejestruj się już teraz:

  • Certificate in Talent and Career Management (CTCM)
  • Finanse dla niefinansistów – poziom II
  • High Performance Leadership (HPL)
    Przywództwo dla rezultatów
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Powrót...