Nowe szkolenie EFS dla kadru zarządzającej woj. małopolskiego

W końcu lutego 2012 roku w Krakowie rozpoczną się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia otwartego „Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest adresowany do 120 mikro i małych przedsiębiorstw oraz 180 przedstawicieli kadry zarządzającej (pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26.06.1974 KP – Dz. U. z 1998, nr 21, poz.94 z poźn. zm.), w tym do 55 procent kobiet, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego.

Głównym celem 8-edycyjnego cyklu szkoleń, składającego się z dwóch autonomicznych modułów jest doskonalenie kwalifikacji zarządczych menedżerów z mikro i małych firm Małopolski. Atutem programu szkoleniowego jest jego przejrzysta struktura tematyczna, zawierająca najistotniejsze elementy nowoczesnej i sprawdzonej wiedzy z zarządzania. Program bowiem powstał na podstawie bogatego doświadczenia trenerów i metodyków Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i Instytutu Rozwoju Biznesu, a przede wszystkim – na bazie wyników badań z zakresu potrzeb szkoleniowych, z jednej strony, i uzyskanych efektów w dziesiątkach projektów szkoleniowych – z drugiej.

Projekt składa się z dwóch modułów: „Warsztatu skutecznego menedżera MMP” i „Optymalizacji procesów zarządczych”. Potencjalni uczestnicy mogą wziąć udział w obu modułach lub w wybranym, zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi i oczekiwaniami pracodawcy. Pierwsze edycje odbędą się odpowiednio: w końcu lutego (moduł I) i w połowie marca (moduł II).

Powrót...