Nowy program dla nowych menedżerów

Rising Leaders Program (RLP) – nowy, autorski program IBD Business School dla nowych menedżerów, czyli dla tych osób, które są gotowe  pracować zawodowo w trudnej i odpowiedzialnej roli menedżera. Program koncentruje się na trzech najistotniejszych aspektach w działalności osób zarządzających, tj. komunikacji, pracy zespołowej i efektywności działania, zarówno indywidualnej, jak i podległych zespołów.

Ponadto – i to wyróżnia program na rynku spośród innych ofert – jego autorzy stosują innowacyjną metodologię kształcenia, polegającą na tym, by przyszli menedżerowie mieli możliwość obiektywnej diagnozy własnego potencjału w zakresie zarządzania ludźmi i projektami (za pomocą Hogan Personality Inventory). Uzyskane wyniki pozwalają bowiem stworzyć indywidualny plan dalszego rozwoju, zobaczyć swoje mocne i słabe strony i odpowiednio zaplanować zarówno dalsze kształcenie, jak i określić podstawowe cele zawodowe. Inną, wartą podkreślenia charakterystyką programu są symulacyjne gry szkoleniowe, które w aktywny sposób uczą tych umiejętności, które w zarządzaniu są decydujące, czyli jak się skutecznie komunikować, jak szybko i odpowiedzialnie podejmować decyzje, wreszcie, jak współdziałać w zespole, by każdy jego członek czuł się potrzebny, zrozumiany i wysłuchany!

Skuteczność nauczania przez doświadczenie

Polecamy i zapraszamy do lektury!

Powrót...