Od „Kapitału” do kapitalizmu

Rynek kapitałowy I Nagroda dla prof. Borunia

Instytut Rozwoju Biznesu przyznał po raz drugi nagrodę dla Budowniczych Nowej Świadomości Ekonomicznej w Polsce. Otrzymał ją Victor M. Boruń za pomoc w przejściu od „Kapitału” (chodzi o dzieło Marksa) do kapitalizmu.

Victor M. Boruń jest profesorem i dziekanem Wydziału Finansów w Graduete School of Business Fordharn University w Nowym Jorku. Współuczestniczy od początku lat 90 w szkoleniu maklerów, wykłada na kursach dla doradców inwestycyjnych Uczestniczy w szkoleniach kadry menedżerskiej, organizowanych przez IRB.

– Ta nagroda trafia we właściwe ręce — powiedział Igor Chalupec, podsekretarz skarbu i jeden z pierwszych kandydatów na maklera szkolonych przez V. M. Borunia, wręczając profesorowi nagrodę. Na uroczystości byt także obecny inny uczeń profesora, Jacek Socha, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

– Profesor Boruń uczył inaczej niż polscy wykładowcy. Potrafił nam z wielką swobodą przekazać trudne do przyswojenia rzeczy – stwierdził. Sukcesy związane z nauczaniem V. M. Boruń tłumaczył odpowiednim podejściem do uczniów. – Nie można uczyć ludzi, jak się ich nie lubi. Przy okazji uroczystości prof. Boruń chciał pokazać, w jakim kierunku powinien rozwijać się rynek kapitałowy Polsce. – Warszawska giełda musi wyrosnąć na zdecydowanego lidera w regionie. Musi przyciągnąć do siebie mniejsze rynki. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli największe instytucje rynku kapitałowego, przestaną ze sobą walczyć.

Ł.W.

 

Źródło: Parkiet 20.01.2003
Powrót...