Patrzeć w tym samym kierunku

dr Beatricze Andrzejewska

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 3/2010

 

Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie? – wyniki badania

Problematyka współpracy działów HR z firmami szkoleniowymi wydaje się zyskiwać na sile w okresie wzmożonych konkursów na dofinansowywanie projektów w ramach EFS. Okres kryzysu dosyć boleśnie dotknął rynek szkoleniowy, wymuszając na organizacjach weryfikację kosztów związanych z inwestowaniem w rozwój pracowników.

Firmy szkoleniowe zaczęły upatrywać dużą szansę w projektach dofinansowywanych przez EFS. Zrodziło to pytanie: na czym polega współpraca dwóch bytów tj. firmy szkoleniowej i działu personalnego, posiadających własne cele, priorytety, sposoby funkcjonowania. Panuje dość powszechna opinia, że projekty EFS mogą przyczyniać się do obniżenia jakości świadczonych usług szkoleniowych. Można też zastanawiać się czy nie jest jednak tak, że dofinansowanie projektów EFS wcale nie wpłynęło na sposób realizacji działań szkoleniowych – lecz raczej ujawniło/zdemaskowało jakość i formy współpracy firmy szkoleniowej i działu personalnego.

Przeczytaj cały artykuł

Powrót...