Posiedzenie Rady Nadzorczej

Na przełomie maja i czerwca 2008 roku w warszawskim biurze Instytutu odbył się cykl spotkań Rady Nadzorczej, Zarządu i Dyrektorów Działu, poświęcony realizacji strategii, planom na najbliższe lata oraz nowym projektom badawczym, doradczym i szkoleniowym.

Takie spotkania zawsze są dla Fundacji i Instytutu ważnym wydarzeniem. I nie tylko ze względu na wagę omawianych spraw. Tak jest w każdej organizacji, która ma jasną wizję rozwoju i potrafi dostrzec swoje szanse nie tylko dziś czy jutro, ale i w dłużej perspektywie czasu. Większość członków naszej Rady Nadzorczej na stałe mieszka i pracuje w różnych zakątkach świata. Mamy więc informacje z pierwszej ręki o najnowszych trendach w doskonaleniu zarządzania, nowych formach kształcenia kadr dla biznesu czy rozwiązaniach, które z powodzeniem stosują zagraniczne organizacje w zdobywaniu i utrzymywaniu zdolności konkurowania na globalnym rynku. Tę świeżą wiedzę i inspiracje przekładamy na konkretne pomysły i plany. Znajdują one następnie swoje odzwierciedlenie w ofercie programowej Instytutu – badawczo-doradczej i szkoleniowej, którą kierujemy do coraz szerszego grona naszych Klientów.

Z kolei podczas nieformalnych spotkań pracowników Instytutu z Radą Nadzorczą, w luźniejszej atmosferze, np. na warszawskiej Starówce, jak to było tym razem, rozmawiamy na tematy okołosłużbowe lub całkiem prywatne – o naszych zamierzeniach, a także pasjach i zainteresowaniach.

Przed warszawskim biurem w przerwie posiedzenia. Od lewej: prof. Henryk Sterniczuk, prof. Bulent N. Gultekin, dr Jacek Kwaśniewski, Elżbieta Chlastawa, Witold Sulimirski, Mirosława Dziedzic i Włodzimierz K. Buśkiewicz.

Powrót...