Profile kompetencji a model kompetencyjny

Profile kompetencji opracowuje się na podstawie modelu kompetencji stosowanego w firmie. Ich celem jest precyzyjny opis kompetencji, wymaganych na konkretnych stanowiskach. Profile kompetencji, jak pokazuje praktyka, są pomocne także przy planowaniu i realizacji działań o charakterze rozwojowym. Dotyczy to np. zestawu szkoleń dla określonych grup pracowników. Dobrze opracowane profile kompetencji są również niezbędne w rekrutacji pracowników.

Zobacz: doradztwo HR

Profile kompetencji – czym są?

Ogólnie rzecz biorąc, profile kompetencji są zbiorem takich kompetencji, które uwzględniają wymogi konkretnego stanowiska w odniesieniu do jego funkcji w firmie – zawodowych i zarządczych. Jest przyjęte, że konkretny profil danego stanowiska z reguły obejmuje kompetencje zadaniowe (przypisane do tegoż stanowiska). W jego skład wchodzą także kompetencje istotne dla danej dziedziny (np. finansowe, marketingowe itp.). Podobnie, kompetencje ogólne (uwarunkowane specyfiką strategii i celów organizacji).

W szczególności profile kompetencji są wykorzystywane, jak już wspomnieliśmy, przede wszystkim do opisu stanowisk. Stosowane są także przy opracowywaniu ocen pracowniczych, w procesach rekrutacji oraz w planowaniu ścieżek karier i zarządzaniu talentami.

Rola modeli kompetencyjnych w opracowywaniu profili kompetencji   

Aby profile kompetencji właściwie spełniały swoją rolę w ww. procesach haerowych w organizacji i były praktycznym narzędziem, a nie eklektycznym zbiorem wymogów, powinno się je budować na precyzyjnie zdefiniowanych modelach kompetencyjnych. Takich modelach, które dobrze odzwierciedlają specyfikę organizacji i jej kluczowych stanowisk.

IBD Business School w ciągu minionych kilkunastu lat wykonało ogromną wręcz, jak na polskie warunki, pracę analityczną i ekspercką w zrozumieniu roli i praktycznego znaczenia modeli kompetencyjnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Rezultaty tej pracy IBD wykorzystuje w wielu realizowanych projektach doradczych, także szkoleniowo-doradczych dla firm z różnych branż.

Dzięki gromadzonym przez lata wiedzy praktycznej i doświadczeniu w pracy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami nasi eksperci opracowali autorską Księgę kompetencji IBD. Wcześniej rzetelnie je sprawdzili w wieloletnich badaniach prowadzonych przez IBD Business School. Opisane kompetencje charakteryzują się wysoką trafnością i skutecznością w praktycznym wykorzystaniu w organizacjach działających w różnych branżach.

profile kompetencjiWarto pamiętać, że profil kompetencji, opracowany na profesjonalnie zbudowanym i zdefiniowanym modelu kompetencji, bardzo ułatwia komunikację na wszelkich poziomach organizacji. Sprawia, że każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, wie, jakie są wobec niego oczekiwania i wymagania. Wie także, na jaki program kształcenia i rozwoju może liczyć. A to zawsze jest krytycznie ważne dla pracownika, jeśli idzie o warunki i możliwości rozwoju jego osobistej  kariery zawodowej. (zdj. obok: pixabay.com)

Zapraszamy działy HR do zapoznania się z naszą ofertą doradczą w zakresie modeli kompetencyjnych.

Powrót...