Przed egzaminami w Brukseli

Andrzej Kryg

 

Egzaminy dla kandydatów z nowych państw członkowskich do pracy w instytucjach europejskich odbędą się pod koniec listopada 2004 r. Możliwość zatrudnienia będzie miało 900 Polaków. Ponad 12 500 naszych rodaków zarejestrowało się na stronach internetowych Biura ds. Selekcji Kadr (EPSO). Przeciętnie każdy kandydat będzie musiał pokonać ponad 13 konkurentów, aby znaleźć się na listach rezerwowych z szansą na zatrudnienie w instytucjach unijnych. Najwięcej osób będzie walczyć o stanowiska z kategorii administracyjnej – ponad 42 na jedno miejsce w specjalizacji ekonomia i ponad 26 – europejskie prawo publiczne.

Proces rekrutacji

Procedura rekrutacyjna składa się z czterech etapów. Po zgłoszeniu swojej kandydatury na witrynie internetowej EPSO (www.europa.eu.int/epso) kandydaci spełniający podstawowe kryteria są zaproszeni do udziału w testach preselekcyjnych. Odbędą się one w wybranym przez kandydata języku obcym (angielskim, niemieckim lub francuskim). Będzie to sprawdzian wiedzy o Unii Europejskiej, test umiejętności werbalnych i analitycznych oraz wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Kolejnym etapem rekrutacji jest egzamin pisemny, w którym kandydaci wykonają praktyczne zadanie z zakresu ich przyszłych obowiązków służbowych. Ostatnim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Przygotowania do konkursów najlepiej zacząć jak najwcześniej. Instytucje europejskie poszukują specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają dodatkowo szeroką wiedzę na temat systemu prawnego i instytucjonalnego UE. Większość szkół wyższych prowadzi zajęcia z integracji europejskiej na studiach dziennych i podyplomowych. Dane o ofercie takich studiów w Polsce można znaleźć w „Informatorze o studiach europejskich” wydanym przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (informacje również pod adresemwww.uniaeuropejska.info.pl). Studia europejskie to jednak poważna inwestycja pod względem czasu i kosztów, szczególnie gdy przygotowujemy się do przyszłorocznych jesiennych egzaminów rekrutacyjnych.

Samodzielnie lub na kursach

Samodzielne przygotowanie do egzaminów to dobry pomysł dla wszystkich, którzy mieli już styczność z tematyką unijną i muszą jedynie powtórzyć, ewentualnie uzupełnić materiał. Na rynku jest wiele podręczników i leksykonów o tematyce europejskiej. Ciężko jednak wybrać jedną publikację, która w sposób kompleksowy przygotowywałaby do egzaminów. Przykładowe testy rekrutacyjne możemy znaleźć na witrynie Biura ds. Selekcji Kadr oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl). Zapowiadana jest też publikacja pierwszej książki z testami dotyczącymi UE (Wydawnictwo Studio Emka).

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do pracy w instytucjach unijnych ma w ofercie coraz więcej firm szkoleniowych. Przedstawia się tam problematykę systemu instytucjonalnego i prawnego UE, która może pojawić się na egzaminach rekrutacyjnych. Dodatkowo warsztaty uzupełniane są zajęciami praktycznymi, podczas których ich uczestnicy mogą sprawdzić swoje umiejętności, rozwiązując przykładowe testy.

Kompleksowe kursy składają się z 40-60 godzin i odbywają się w 4-7 sesjach weekendowych. Tego rodzaju szkolenie – 30 godzin, cena: 1450 zł – prowadzi m.in. Pomorskie Centrum Edukacji Europejskiej ze Straszyna (www.pcee.org.pl). Krótki weekendowy kurs przygotowawczy – 16 godzin, cena: 399 zł – proponuje m.in. Instytut Rozwoju Biznesu (irb.pl). Zajęcia rozpoczną się jesienią br. Kurs IRB to dobry wstęp do samodzielnych przygotowań przed egzaminami rekrutacyjnymi.

 

Źródło: Gazeta Prawna 15.10.2003

Powrót...