Psychologiczny pomiar. Testy w biznesie – skuteczna metoda selekcji czy marketingowa propaganda?

Działy HR podczas rekrutacji i alokacji pracowników, planowania ścieżek kariery, awansowania czy działań rozwojowych muszą korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ich decyzje personalne były trafne.

Czy możliwy jest rzetelny pomiar kompetencji pracowników przy zastosowaniu narzędzi psychologicznych? Jaka jest perspektywa naukowców tworzących testy, a jaka praktyków wykorzystujących je w codziennej pracy?

Autorka: Urszula Brzezińska

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 6/2011

Przeczytaj artykuł: Psychologiczny pomiar

 

Powrót...