Rada skutecznego działania nie tylko w kryzysie

Nowe szkolenie dla członków rad nadzorczych

Proste cięcia kosztów, często nieprzemyślane, w szczególności jeśli chodzi o inwestowanie w kształcenie pracowników, nie mówiąc już o zwolnieniach, może i są dobrymi rozwiązaniami w kryzysie, ale na krótką metę. Aby przetrwać w trudnych czasach, jak najmniej stracić i zbudować dobrą strategię na jutro, a nawet skorzystać na kryzysie, usprawnieniu musi ulec przede wszystkim samo zarządzanie spółką i nadzór nad nią. Tu bowiem tkwią największe rezerwy, co bezlitośnie potwierdza najnowsza historia spektakularnych upadków światowych gigantów. A dobrze zarządzane firmy przechodzą przez kryzys mniej boleśnie, często wzmocnione i bardziej otwarte na zmiany i innowacje.

Instytut Rozwoju Biznesu, a wcześniej Fundacja Centrum Prywatyzacji od 1990 roku przeszkoliły kilka tysięcy kandydatów na członków rad nadzorczych, umożliwiając im zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania spółek oraz zdanie egzaminów przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa. (To szkolenie jest kontynuowane w kilku edycjach w roku, a także w formule zamkniętej).

Dziś jednak, gdy firmy często muszą decydować o redefinicji strategii, zmianach celów czy wręcz branż swojego działania Instytut uznał za celowe i potrzebne opracowanie dodatkowego, nowego szkolenia dla tej dużej grupy aktywnie działających członków rad nadzorczych, które pozwoli im zaktualizować i usystematyzować wiedzę z prawa i finansów.

„Rada nadzorcza. Efektywny nadzór właścicielski” – to intensywny, 5-dniowy program, przygotowany przez cenionych wykładowców – Agnieszkę Lisak i dra Andrzeja Rutkowskiego. Składa się z dwóch części – prawnej i finansowej. Pierwsza obejmuje głównie te kwestie prawne, które dotyczą efektywnego sprawowania nadzoru właścicielskiego. Druga – podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami spółek. „Każdy z tematów podjętych na szkoleniu – jak czytamy we wprowadzeniu do programu szkolenia – zostanie zanalizowany w kontekście ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego wartości oraz kondycji ekonomiczno-finansowej. Zajęcia będą ilustrowane praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.”

Powrót...